Siyasî, çetin bir mücadele: *

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

1854 de Kansas ve Nebraska; Douglas adında bir Âyan Meclisi üyesinin yardımı ile köleleri idam edip etmemekte serbest bırakıldılar. Douglas; çalışkan, kabiliyetli, neşeli, uysal, güzel yüzlü ve kendine güveni olan bir adamdı. Maaşından ve kazancından para biriktirmiş, Şikago’da satın aldığı araziye yatırıp büyük bir servet sahibi olmuştu. 1856 da onun bağışladığı arazide Şikago Üniversitesinin kuruluş töreni yapıldı. Kendisine Şikago Üniversitesinin babası denmeğe başlandı. Douglas kölelik meselesinde şu durumu almıştı: Her devlet, kendi sınırları içinde köleliğin kalkıp kalkmıyacağına kendi karar vermek hakkını taşımalıdır. inci dönemin ikinci yılını tamamlamıştı. 1858 de ise Dogulas altı yıllık üçüncü dönem için adaylığını koyacaktı. Lincoln’ün ona ve fikirlerine karşı mücadele edeceği muhakkaktı. 1856 da Republican «Cumhuriyetçi» adı verilen yeni bir siyasî parti kuruldu. Bu partinin ülküsü, köleliğin daha çok gelişme ve genişlemesini önlemek, bu fikir ve dâva etrafında bir işbirliği sağlamaktı. Lincoln siyasî inançları belirmeğe başladığı zamandan beri Whig partisinde çalışmıştı. Yeni durum karşısında eski partisinin hatalı yolda gittiğini, çıkmaz ve batak yolda yürümenin mümküîı olamayacağını söyleyerek, geleceğini karanlık gördüğü eski partisinden ayrıldı, yeni partiye geçti. Köleliği benimseyenler ile kaldırılmasını savunanların karşılıklı tartışmaları Amerika’yı müthiş bir heyecan kasırgası içine atmıştı. Douglas Şikago’ya dönünce halk kendisini dinlemek istedi. Illinois halkı Douglas’ın savunduğu fikirlere cevap vermek gerektiğini, bu cevabı da Lincoln’ün vermesini istediler. İki büyük adam Springfield’de buluşarak karşılıklı tartışmalarda bulundular. Birinci gün Douglas bütün hünerlerini kullanarak dâvasını savundu. Ertesi gün Abraham Lincoln 3 saat süren bir söylevle Douglas’a cevap verdi. Bu tartışmadan sonra Lincoln ve Douglas Amerika’nın bütün şehirlerinde karşılıklı mücadelelerine devam ettiler. Halk büyük bir heyecan içinde idi. Köleliği benimseyenler ile insan hürlüğü fikrini savunanlar arasında yer yer kanlı çarpışmalar oluyor, gazete idarehaneleri halk tarafından taşlanıp yakılıyor, yıkılıyordu. Nihayet büyük gün, seçim günü geldi, çattı.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.