SİSLEY

SİSLEY

SİSLEY, Alfred (1839 Paris – 1899 Moret/Fransa), İngiliz asıllı Fransız ressamı. Çalışmalarını Paris’te sürdürdü. Monet ve diğer ressamlardan etkilenerek izlenimci bir tarz geliştirdi. İzlenimcilerin çoğu yeni ifade biçimleri denerken, Sisley ilk tarzını sürdürdü. Çekici ve parlak renkler kullanarak yaptığı manzara resimleriyle Monet, Renoir ve Pissar-ro’dan sonra, daha önemsiz bir izlenimci ressam olarak tanındı. Buna karşın, gerçek anlamda izlenimciliği yalnız Sisley’in temsil ettiğini savunanlar da vardır. Yapıtları, dünyanın belli başlı müzelerinde, özellikle de VVashington’daki National Gallery of Art’da bulunmaktadır.

SİSMOGROF ve SİSMOGRAM,

depremlerin, nükleer patlamaların vb. yeryuvarlağında yol açtığı sarsıntıları (sismik dalgalan) kaydetmeye yarayan araç (sismograf) ve bu aracın yaptığı kayıt (sismogram). En basit sismograf, bir ucundan mesnetlenen ve öteki ucunda bir kayıt kalemi bulunan yatay bir çubuktur. Bir yayla desteklenmiş olan çubuğa ağır bir kütle bağlanmıştır. Yer sarsıldığında, çubuk, üzerindeki ağırlığın eylemsizliğinden ötürü hemen hemen hareketsiz kalırken aygıtın öteki bölümleri hareket eder. Bu sırada ucundaki kalem, karşısındaki kâğıda, sarsıntı titreşimlerini geçirir. Sismogramlar genellikle ağır ağır dönen bir silindir üzerindeki kâğıda geçirilen böylesi kayıtlardır. Kimi sismograflarda kalem yerine bir ayna kullanılır ve buradan yansıtılan ışıkla silindir üzerindeki fotoğraf kâğıdına kayıt yapılır. Ayrıca sarkaç karşısındaki kütlenin uzaklığında meydana gelen değişimi
elektronik olarak ölçen ve buna göre kayıt yapan sismograflar da vardır. Sismogramdan deprem incelenmesinde olduğu gibi (yapay olarak oluşturulan sismik dalgalarla elde edilen sismogramlardan), yerkabuğunun yapısının araştırılmasında, petrol arama çalışmalarında vb.de de yararlanılır.