SİS

SİS, ortalığı görmeye engel olacak tadar kalın ve yığın durumunda su touharı. Sisi oluşturan su damlacıkla-■mn yoğunluğuna göre sisin yoğun-üğu da artar ya da azalır. Sisin «iuşmasıysa, yoğunlaşma mekanizmasına bağlıdır. Berrak gecelerde, tavanın soğuması nedeniyle olan si-ae “ışıma sisi” denir. “Yatay hareket asi” soğuk bir tabakadan nemli halanın geçmesiyle oluşur. Sıcak ve ■emli bir yüzey üzerinden soğuk hamı tabakası geçtiğinde “buharlaşma çok nemli fakat doymamış iki lava kütlesinin birbirleriyle karşılaş-«asındansa “karışım sisi” oluşur.

Ji havalarda, deniz ve hava ulaşı-■nda radar ya da radyoelektrik kumanda aletleri gibi çeşitli yardımcı-kr kullanılır.