ŞİRNAK ŞIRNAK

ŞİRNAK ŞIRNAK
ŞİRPENÇE, en çok ense ve sırtta beliren, derialtı dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanmasından oluşan, çabuk genişleyen, öldürücü durum da alabilen bir yara; kızılya-ra. Bu çıban sert, dipte açık kırmızı, üstte morumsu renkli olur. Şiddetli ve devamlı sancılar yapar. 5-20 gün devam eden bir süre sonunda deri birkaç yerinden delinir ve kanlı bir irinle birlikte etli, boz bir madde çıkar (çıban özü). Şirpençe kimi zaman yaygınlaşıp genişleyebilir. Yaradan kopan irinli dokular vb. kana karışarak enfeksiyonun yayılmasına neden olur ve ölüme kadar varabilen tehlikeli durumlara yol açar Nedeni çoğunlukla stafilokok tipinde bakterilerdir. Bunun dışında pislik, şeker hastalığı vb. de şirpençeye yol açabilir. Tedavisi antibiyotik ve antistafilokok ilaçlarla yapılır.
ŞİRVAN, Siirt iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi olan kasaba. İlçe, ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde kalan kesiminde olup dağlıktır. Önemli akarsuyu Botan Çayı’dır. Tarım ve hayvancılık yapılır. İlçe, il merkezine 32 km. uzaklıktadır. Yüzölçümü 1.015 km.2, ilçe nüfusu 26.138, merkez nüfusu 5.459 (1990).
ŞİS ya da ŞİT, Âdem ile Havva’nın üçüncü oğlu. Habil’in ölümünden 5 yıl sonra doğdu. Âdem ölürken onu vâris seçti, Tanrı’oın öğrettiklerini Şis’e aktardı. Âdem’den sonra peygamber oldu. Tanrı ona 50 suhuf (sayfalar) indirdi. Kabe’yi ilk o kurdu. Habil’in çocuğu olmadığından. Kabil’inki de tufanda kaybolduğundan, insanların Şıs ten türediği söylenir. Kutsal Kitap’a göre, öldüğün-
de 912 yaşındaydı. Ebu Ku ğı’ndaki mağarada babası na gömüldü.