SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA:

SIRIKLA YÜKSEK ATLAMA:
DÜNYASI İi»«rM£ilİ Attan»
Sırıkla yüksek atlama, hafif atletizm
dalında yardımcı araç kullanılarak
yapılan bir spordur. Bu sporda kullanılan
sırık arzu edilen malzemeden uzun
ve kalın olabilir. Sırığın (İst kısmvyapişkan
düz ve iki kattan fazla bantlia sarılmıştır.
Olimpiyatlar ve Avrupa .birinciliklerinde
kullanılan sırıklar en az bir
yıl piyasada bulunmaları zorunluluğu
vardır. Bu sırıklar iyice kurutulmuş
bambu ağacından yapılmış olacağı gibi,
İngiliz atleti Keith Stock sırıkla
atlamada 5.01’} aşan stiliyle atlarken
çelik, fiberglas ve cam lifinden de yapılmaktadır.
Sırıkların yarışmalar haricinde
çatlamamasını sağlayabilmek için
yere düşürmemeye dikkat etmelidir. Sırıkla
yüksek atlamada atlet, hızalmadan
sonra sırık ile atlama latası üzerinden
atlar. Atlamayı iyi başarabilmek için hızalmaçla
sırık illerle elverdiğince üst
kısmından kavramalıdır. Atlayış, atletin
dizini yukarıya ve 5ne doğru, kollarını
ve gövdesini gerili olarak sırığa asılmış
şekliyle olur. Bir el ile çekim esnasında
dönme olurken gövde ellerin açısına
gelir, bu sırada gövde de yere değen
sırık dolayısiyle havaya fırlanılmış olunur.
Sırıkla yüksek atlamada aşağıdaki
kurallar uygulanır:
1 — Atlamaya katılanlann sıraları
kura ile tesbit edilir.
– 2 — Birincilik atlamalarında hız alma
mesafesi sınırsızdır, fakat 45 metreden
az olmamalıdır.
3 — Ağırlık ve el mesnedinin kullanılması
yasaktır.
4 — Atlama sahası düz olmalıdır.
5 ‘“ Atİayıcınm hız alma ve atlamada
markaj yapması hoş karşılanabilir,
ancak bu markaj atlama çukurunda
yapılamaz.
6 — Atlama mesnetlerinin en az 3.66
metre en çok 4.02 mette birbirinden
uzakta bulunmaları şarttır.
7 — Atlamadan evvel hakemlerin
latanın ilk yüksekliğini ve her değişikbeş
adımda da atlamanın
hızını kaybetmemesi
iyi bir
uygulamadır.
Son üçüncü adımda
sırık ucu aşağı
İndirilirken geride
bulunan sağ el kalça
yakınına alınır.
Son ikinci adımda
İse sağ el gövdenin
önünden baş yukarısına
doğru kaldırılır.
Bu anda sol el
sınğı yumuşak tutarak
sağ elin sırığı
sola döndürmesine
yardımcı olur. Sıçrama
ayağının sıçrama
noktasına yerleştirilmesiyle
sağ elin baş yukan alınmasında
tamamlanır.
Sırık ucunun saplama çukuruna saplanması
ile yukardaki kol baş yukarın
d a gergin, sağ el ile sıçrama topuğu
güz bir çizgi Üzerindedir. Diğer kol
gövde ilersinde bükülü vaziyet alır.
Sıçrama:
Sıçrama uzun atlamadaki sıçramaya
benzer. Sıçrama bacağının elverdiğince
İnalı alınması, kuvvetli ve aktif bir sıçv\\
?
Hız koşusuna başlamadan önce sırığı tutuş ve smkla koşma.
rama ile, sıçrama anında gövdenin dik
bir vaziyet alınması gerekir.
Koşu ile elde edilen hız sıçramada
elde edilen sıçrama kuvveti önce sağ
kol üzerine, buradan da dik açı meydâna
getirmiş ön kol üzerine aktarılır,
öndeki kol sınğı ileri – yukarı iterken,
arkadaki kol aşağı geriye doğru çekerek
sırığı bükmeye çalışır.
Yukarı çekiş:
Başanlı bir basış, sırıkla atlamada
çok önemlidir. Yerden yukan fırlayış
Çıtayı saplama ve yükseliş,
Atlayış haraketleri
piyat şampiyonu olmuşlardır.
Halen sırıkla yüksek atlâma rekoru
1981 yılında Fransa’nın Burgdy kentinde
yapılan uluslararası yarışmalarda 5.80
metreyi aşan Fransız atleti Therry Vigneron’dadır.
Bu dalda yeni ve şaşırtıcı
rekorlar kırılması beklenebilir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*