SİNTERLEME | SİNÜZİT

SİNTERLEME, metalürjide, öğütül-j müş ya da doğal olarak toz biçimin-‘ de olan filizleri ısıtacak topak biçimi ne getirme işlemi. G^ıel olarak herhangi bir katının taneciklerini, soğukta basınç uygulayıp bir ısıl işlem aracılığıyla topaklaştırma işlemine bu ad verilir. Basınç etkisiyle yığın haline gelen madde, ergime noktasının altında bir sıcaklık derecesin-•de sinterlenir.

SİNÜS, organların ya da dokuların arasında bulunan özel boşluklara verilen ad. Bu ad daha yaygın olarak burun boşluğuyla bağlantısı olan sinüsler için kullanılır. Bunlar yüz ve kafatası kemiklerinin içinde bulunurlar. İçleri mukoza ile kaplıdır. Kanallarla burun deliklerine bağlanırlar. -> SİNÜZİT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.