SİNEKKAPAN

SİNEKKAPAN

SİNEKKAPAN, sinekkapangillerden, küçük böcek ve sinekleri yakalayarak beslenen, küçük, ötücü kuşlar. Pek çok türü vardır. Eskidünya’da yaşarlar, göçücüdürler. Renkleri çeşitli, genellikle koyu, kimileri de parlak renklidir. Bacakları zayıf, gagaları yassı ve kısa, dibi kıllıdır. Kuyrukları dört köşedir. Çoğunluğu tropikal bölgelerde bulunur. Başlıcaları, sırtı kara ya da kahverengi, karnı beyaz, boyu 13.5 cm. olan kara sinekkapan (Muscícapa hypole-uca), sırtı soluk kahverengi, karnı beyazımsı, boyu 12 cm. olan cüce sinekkapan (M. parva), sırtı gri-kah-verengi, karnı beyaz, boyu 15 cm. olan çizgili sinekkapan (M. striata) vb.dir.