Sinan İstanbul’da Enderun talebesi:

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

İstanbul, Sinan’a bir rüya şehri gibi geldi. Kayseri’deki Erciyeş dağının karlarını birden erimiş, yayvanlaşarak masmavi bir su kütlesi olmuş sandı. Sinan’a gök kubbesi, burada daha biçimli ve toplu görünmeğe başlamıştı. Deniz, tepeler ve gök birbirleriyle sarmaş dolaştılar. Sinan burada tabiatın yarattığı güzelliklere hayran oldu. Sinan 1512 yılında, İstanbul’da Atmeydanı’nda İbrahim Paşasarayının yarısını kaplıyan (yeni Adliye Sarayının bulunduğu alan) Enderun denilen «Acemi oğlanlar okulu» na girdi. Burada, devşirme çocuklar önce boylarına göre sıralanırlar, bilgileri ve terbiyeleri göz önünde tutularak, Edirne sarayında, Yeni sarayda, Galata sarayında ve Atmeydanı’ndaki okullardan birine gönderilirlerdi. Sinan, kendisinin devşirilmesini şöyle anlatır : — «Bu hakir Sultan Selim Han-ı evvelin Gülistan-ı saltanatının devşirmesi olup, Kayseri sancağında iptida oğlan devşirmek olzamanda vaki olmuştu.» Sinan, kendi deyimine göre önce neccarlık (dülgerlik) le işe başlamış, sonraları büyük ustaların yanında cami, han, hamam ve çeşme yapımında amelelik etmiştir. Böylece mesleğinin ilk adımlarını atarken tam bir işçi olarak uzun zaman çalışmıştır. Gençlik çağında Sinan her şeye dikkat ediyor, mimarlıkta usta olmağı tasarlamış bulunuyordu. Eskiden mimarlar yalnız bina ilşeriyle uğraşmazlardı. Ordu harbe giderken onlar da beraber giderlerdi. Ördunun geçmesi için köprüler yaparlar, yolları düzeltirlerdi. O sırada Türkleş İranlılarla, Mısır’daki Çerkez Kölemenlerle harbediyorlardı. Sinan da «Acemi oğlanlar okulu» nu bitirdiğinden, 1514 de Yavuz Selim ordusu içinde İran seferine katıldı. Bu sefere giderken bir baştan bir başa Anadolu’yu geçmiş, konakladıkları yerlerdeki mimarî eserlerini görmüş, İran’da ise bambaşka tipte yapılmış binalarla karşılaşmıştı. Sinan bundan sonra (1516-1517) Yavuz’un ordulariyle Mısır seferine katılmıştı. Bu yol boyunca da pek çok eserler, nihayet vardıkları Mısır’da ehramlar ve çeşitli mabetler görmüş, bunları da incelemişti. 1520 yılında Yavuz Selim ölmüş, yerine Kanunî Sultan Süleyman geçmişti. Bu sıralar Sinan, Enderundan Yeniçeri deyimiyle «Kapuya çıktı». Yani 7 seneden fazla süren öğrenim dönemini, iki askerî sefere katılmış olarak bitirmiş «Yeniçeri» olmuştu.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.