SİMYA

SİMYA

SİMYA, değersiz madenleri altın ve gümüşe çevirmeyi amaç edinmiş, eskiçağların bilim dışı kimyasına verilen ad. Simyanın bir başka amacı da bütün hastalıklara iyi gelebilecek, ölümsüzlüğü sağlayacak hayat iksirinin ve filozof taşının bulun-masıydı. Harflerin, işaretlerin, simgelerin gizli, Tanrısal güçlere sahip olduğuna inanan simyacılar, bu sırra sahip olanların bakır, kalay, kurşun gibi az değerli madenleri altın, gümüş gibi değerli madenlere çevirebileceğine inanırlardı. Simyanın kesin olarak ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Ancak Eski Mısır’ da, Çin’de, Yunanistan’da simya ile ilgili çalışmalar olduğu bilinmektedir. Simya zamanla bir büyü ve sihir bilgisi haline gelmiş, bu konu üzerinde pek çok kitap yazılmıştır. İslam dininde simya bilgisi kimi tarikatları etkilemiştir. Her sayının bir harfe uygun . düştüğü inancından kaynaklanan ebced hesabı bile simya uğraşılarından çıkmıştır. Hatta simya sayesinde kimi maddelerin insan vücudu üzerinde nasıl etki yaptığı bulunmuş, ilkel de olsa kimi hastalıklara iyi gelen ilaçlar geliştirilmiş-

Simya ile uğraşanlar arasında Newton, R. Böyle, Leibniz gibi ta-, nınmış kimseler de vardır.