SİLİS

SİLİS

SİLİS, doğada kuvars, çakmaktaşı biçiminde ve kayaçlarda silikatlar halinde çokça bulunan silisyum di-oksit (Si02). Beyaz ya da renksizdir, suda çözünmez. Kum da esas olarak silisten oluşur.

SİLİSTRE, Kuzeydoğu Bulgaristan’da, aynı adlı yönetim bölgesinin merkezi olan, Tuna kıyısında kurulmuş kent. Önemli bir ırmak limanıdır. Meyvecilik, bağcılık ve balıkçılık gelişmiştir. Tahıl, şarap, yün ticareti yapılır. Ayrıca pamuklu dokuma, deri, mobilya, tuğla endüstrileri kurulmuştur. Yerinin stratejik önemi nedeniyle Roma İmparatorluğu döneminden (o zamanki adı Duros-trum’du) beri önemli bir kale olan kent, 1389’da OsmanlIlar tarafından alınarak Rumeli eyaletinde sancak merkezi yapıldı. 1878’de Berlin Antlaşması ile Bulgaristan’a verildi. 1913’te Romanya’ya geçti ve ancak 1940’ta Craiova Antlaşması ile Bulgaristan’a geri verildi. Türklerin yo-

ğun oldukları bölgelerden biri olan Silistre’nin nüfusu 172.800 kadardır.

SİLİSYUM

simgesi : Si

atom sayısı : 14

atom ağırlığı : 28,086

yoğunluğu : 2,33

değerlikleri : 4

ergime noktası : 1420 C

bulan : J. J Berzelius (1823)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.