SİLİNDİRİK KOORDİNATLAR

SİLİNDİRİK KOORDİNATLAR

SİLİNDİRİK KOORDİNATLAR, kutupsal koordinat sistemine üçüncü bir koordinat ekseni (kot) ilavesiyle oluşturulan koordinat sistemi. Bu sistemde bir noktanın konumu r, <p ve z koordinatlarıyla gösterilir ve kartezyen koordinatlarla arasındaki bağıntı

x = r cos (p y = r sin <p z = z biçimindedir.

SİLİNDİRİK MERCEK, bir yüzü, herhangi bir silindirin yanal yüzeyinin parçası olan mercek. Örneğin gözün astigmatlık kusurunu düzeltmekle kullanılan ince merceklerin bir yüzü silindirik, öbür yüzü küreseldir.