SİLAHTAR MEHMET AĞA

SİLAHTAR MEHMET AĞA

SİLAHTAR MEHMET AĞA (1658 İstanbul-1732 İstanbul), tarihçi. On

b,eş yaşındayken saraya alındı. Baltacı (1678), bostancı, tülbent ağası (1688), II. Mustafa’nın padişahlığında resmi tarihçi ve silahtar (1703) oldu. Emekliye ayrılınca, Kâtip Çelebi’nin “Fezleke” adlı tarihini kendi yaşadığı döneme kadar sürdürmek amacıyla IV. Mehmet, II. Süleyman,

III. Ahmet’in padişah olduğu 1654-1695 yılları arasındaki olayları anlattı. Sarayda önemli görevlerde bulunduğundan, yakından bildiği olayları gerçeklerden saptırmadan kaleme alan Silahtar, bu dönemdeki savaşları anlatırken de aynı özelliği korudu. İkinci yapıtı “Nusretna-me’tie 1695-1703 yılları ayrıntılı verilmekle birlikte, 1703’te saraydan ayrıldığı için son on yedi yılı aynı güçte yansıtamadı. Mehmet Ağa’nin tarihi ilk kez iki cilt olarak, Türk Tarih Encümeni tarafından (1928) yayımlandı. Daha sonra bunları M. N. Özön, yazarın yaşamını anlatan bir yazı ve sözcükle birlikte, “Silahtar Tarihi, XVII. Asır Saray Hayatı” adlı kitapta derledi (1947). “Nusretnâ-me”nin birinci cildi, İsmet Parmaksı-zoğlu tarafından sadeleştirilerek yayımlandı (1962-1964).

SİLEZYA, Orta Avrupa’da tarihsel ve coğrafi bölge. Büyük bölümü Güneybatı Polonya’da, daha küçük bölümüyse Çekoslovakya ve Doğu Almanya’da kalır. Çok zengin taşkömürü yataklarına sahip olan bölgede, metalürji merkezi olan birçok kent yer alır (Wroclaf, Katowice, Zabrze, Bytum, Chorzow, Gliwice, Sosnowice). Bazı ikincil bölgelere ayrılan Silezya’nın sınırları, yakın tarihi boyunca zaman zaman değişmiştir (Eski Prusya eyaleti Aşağı ve Yukarı Silezya; Avusturya Silezyası; Polonya Silezyası).