SİKELİANOS

SİKELİANOS, Angelos (1884 Leu-kas – 1951 Atina), Yunanlı şair. Yunanistan’ın en büyük şairlerindendir. Yeni mitler yarattı. Helenizm’i dile getiren pagan ve Hıristiyan din anlayışlarını birleştirmeye çalıştı. Yunanlıların bugünkü yaşamına, Hıristiyanlık ile Antik Dünya’nın birleştirilmesi açısından baktı. Başlıca yapıtları: “Alafroiskitos” (Keşif Sahibi, 1909), “O Prologos Sti Zoi” (Başlangıç, 1915-1917), “MiteraTheu” (Tanrının Anası, 1918), “Delfikos Logos” (Delfi Nutku, 1927), “O Hristos Sti Romi” (İsa Roma’da 1946). SİKLAMEN-» TAVŞANKULAĞI

SİKLOİT, bir doğru üzerinde kaymadan yuvarlanan bir çember üzerindeki herhangi bir noktanın çizdi-
ği eğri. Kartezyen koordinatlarda sikloitin herhangi bir noktasının koordinatları

x=a(0-sin0)

y=a(1-cos0)

ile bulunur. Burada â, çemberin yarıçapı ve 6 da, başlangıçtaki konuma göre yarıçap yektörünün dönme açısıdır. -* EPİSİKLOİT, HİPO-SİKLOİT, KARDİYOİT