SİGİSMOND ya da SİGİSMUND

SİGİSMOND ya da SİGİSMUND,

SİGİSMOND ya da SİGİSMUND, Lüksemburglu (1368 Nürnberg-1437 Znojmo), Macar kralı (1387’ den itibaren), Bohemya kralı (1419-1437), Roma kralı (1411) ve Cermen imparatoru (1433’ten itibaren). Babasının ölümünden sonra Bran-denburg margratı (1378) oldu. Macar Kralı Lajos’un kızıyla evlendi ve Macaristan tahtına geçti (1387). Dal-maçya’yıaldı, Haçlı ordularının başına geçti, OsmanlIların üzerine yürü-dü. Fakat Niğbolu önlerinde Sultan Bayezit’e yenildi (1396). Moravyalı Jobst ile giriştiği imparatorluk müce-delesini, rakibinin ölümü üzerine (1410) kazandı ve 1411’de imparator seçildi. Bgtının dağınıklığını orta-

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.