SİERRA LEONE

SİERRA LEONE

SİERRA LEONE, Batı Afrika’da devlet. Güneydoğuda Liberya, kuzey ve güneyde Gine ile sınırlanır. Batıda Atlas Okyanusu kıyıları alçak, bataklık ve yer yer yoğun ekvator ormanıyla kaplıdır. Burası çok yağış alır. Yüzölçümü 71.740 km.2, nüfusu 3.803.000’dir (1987). Nüfusun %60’ı Mende ve Temme Zencileri’ dir. Başkenti ve en önemli limanı Freetown; öteki önemli kentleri Bo, Kenema, Makeni, resmi dili İngilizce’dir; din bakımından karışıktır. Afrika’nın en küçük devletlerinden biri

olan’ Sierra Leone, oldukça zengin bir ülkedir. Tarımsal ürünler çeşitlidir ve üretim miktarları ülkenin nüfus ve alanına göre önemlidir. Başlıca ürünler: Pirinç, kakao, manyok, yağlı tohumlar. Ayrıca yeraltı kaynaklarınca da zengindir. Başlıcaları: Demir cevheri, boksit, krom, elmas, altın, platin. Başta elmas olmak üzere maden, ihracatın değerce önemli kısmını sağlar. 1942’de Portekizliler tarafından keşfedilen bu kıyılar, uzun süre’ esir ticareti ve korsanlık alanı oldu, 18. yüzyılda İngiltere’nin denetimi altına girdi. İngilizler burada 1807’de koloni, 1896’da da himaye yönetimi kurdular. 1961’de bağımsızlık kazanan Sierra Leone, bir süre iç bunalımlara sürüklendi, 1971’de de cumhuriyet ilan edildi. İngiliz Uluslar Topluluğu üyesidir. SİERRA NEVADA, ABD’nin batısında sıradağlar. Kaliforniya’da kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanır (Whitney Dağı 4.418 m.). Sierra Nevada, Kaliforniya hendeğini Nevada eyaletinden ayırır, doğuya doğru yükselir. Batı yamaçları sulak, doğusu kuraktır.

SİERRA NEVADA, Güney İspan-ya’da kütle. Endülüs sıradağlarının en yüksek kütlesidir (Mulhacen, 3.478 m.). Tepelerinde çoğunlukla kubbe biçiminde yuvarlaklaşmış düzlükler görülür. Malaga’nın kıyı bölgesini, Granada Havzası’ndan ayırır.