Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Şeytana Tapıcılık (Satanizm)

Satanizm, dinin ve dinî olan her şeyin karşısında, şeytanın ve
onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketidir. Sa-
tanistler, şeytanın kötü bir varlık, Allah’a karşı gelen bir isyankâr
olduğunu bile bile şeytana taparlar. Aslında satanistler bir inanç
olarak “şeytana tapma” anlayışını benimsemekten ziyade, başkal
dırma, isyan ve meydan okuma gibi özelliklerinden dolayı şey
tanı kendilerine bir sembol olarak seçmişlerdir. Zira satanizmin
özünde dine, bütün kutsal ve ahlâkî değerlere karşı bir tavır alış,
bir meydan okuyuş vardır.
Bilindiği gibi şeytan, Hz. Âdem’e secde etme emrini yerine getir
mediği için isyankâr olmuş ve bu sebeple İlâhî huzurdan kovul-
muştur. Hiçbir zaman Allah’ı inkâr etmemiş, tanrılık iddiasında
da bulunmamıştır. Bu yönüyle bakıldığında satanistler, şeytana
bile haksızlık etmektedirler.
Satanistlere göre şeytan uğruna ölmek veya gerektiğinde ölümü
göze almak en kutsal ölümlerden biridir. Bu yüzden satanistler
arasında sık sık intihar vakaları görülmektedir. Bunun yanı sıra
satanizmde birtakım canlıları öldürmenin de içinde yer aldığı
vahşi âyinler yapılmaktadır.
Satanizme meyleden kişilerin genellikle aile ortamlarında bu
lamadıkları huzuru farklı yerlerde aradıkları veya daha fazla ba
ğımsızlık ve özgürlük arayışı içinde oldukları gözlenmektedir. Bu
kişilerin birçoğu yaşadıkları bazı sıkıntı ve güçlükler yüzünden
Allah’a kızmakta, dünyanın boş ve anlamsız olduğunu düşün
mektedirler.
Toplumu, satanizmden korumak için insanlara hayatın amacı,
yaratılışın gayesi, ölümden sonraki yaşam vb. konularda bilgi vebilinç kazandırılmalıdır. Küçük yaşlardan itibaren din ve ahlâk
eğitimine önem verilmelidir. Ancak dinî konularda bilgi verirken
çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü din adına yapılan bazı yanlışlar,
dini anlatırken kullanılan yanlış bir üslûp bazı kişilerin dine karşı
tavır almasına yol açabilmektedir.
Satanizm konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise
kılık kıyafetlerinden, dinledikleri müziklerden vb. dolayı insan
lara satanist damgasının vurulmamasıdır. Aksi ispat edilmediği
sürece insanlar hakkında iyi düşünmek esastır. Bu konudaki
yanlış etiketlemeler ve eleştiriler kişiyi zan ve iftira günahına
düşürür. Ayrıca söz konusu kişinin kendisine yapılan suçlamalara
duyacağı tepkiden dolayı bazı yanlışlar yapmasına sebep olunabi
lir. Unutulmamalıdır ki satanizm zaten bir “tepki” hareketidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...