SERTLİĞİ SERTLİK

SERTLİĞİ SERTLİK

SERTLİĞİ
SERTLİK
IE, bir maddenin katı » evreye geçmeden bu-ya da buhar halindeki svtlaşmadan katılaşma-ftaüar üçlü noktalarının aletler. Dolayısıyla süb-sailaştırma amacıyla kul-âncak bu olayın, yeterin-lir sıcaklık ve hızda ger-•adde sayısı çok sınırlı-naftalin ve kükürt). — AMI
Çekoslovakya’da Bo-Stezya arasında yer alan ; bölgede oturan Alman ini Çekoslovak halk-: için kullandıkları ta-Südet Bölgesi, I. Dün-ja yeni kurulan Çe-Cümhuriyeti toprakları-Fakat çoğunluğu Al-buna razı değildi. Al-
manya’ya katılmak amacıyla 1933’ te Henlein tarafından kurulan Alman Südet Partisi, belediye seçimlerini kazanınca, Hitier’in de desteğiyle bölgede federal bir devlet kurmayı planladı. Prag hükümeti bu isteği kabul etmedi ve kısmi seferberlik ilan etti. Fransa ve İngiltere’ nin Südetler lehine aracılığına rağmen Prag tutumunda ısrar edince, Hitler 1 Ekim 1938’de Südet Bölgesi’ni işgal etti. Fakat Almanların 1945’te yenilmesiyle bu toprakların tekrar Çekoslovak yönetimine geçmesi üzerine yörenin Alman halkının çoğu Federal Almanya’ya göç etti.