ŞERİAT

ŞERİAT, İslam inancına gö rı’nın insan eylemlerine ver insanların izlemeleri için g’ yol. Şeriat insanın, yalnız ç Tanrı ile olan dış ilişkilerini ler, iç dünyasıyla, inançla lenmez. İnsansal edimler i dür. 1) Tanrı’ya karşı olan lüklerin yerine getirilmesi (n _ mak, oruç tutmak vb.), 2) ‘ rın birbirleriyle ve dış dünya’ ilişkileri. Bunları hukuk ve ralları düzenler. Her insan, rinin şeriata uyup uymadı mez, bilmek için uzmanlık dir. Şeriat uzmanlan fıkıhçıl rektiğinde onlara başvurulur revi üstlenen fıkıhçılara nr ~ Müftülerin, bir işin şeriata madiği konusundaki sorula leri yanıtlara da fetva adı v kiden, müftüler ve kadılar, dikleri sorunları, başkan şeyhülislamdan sorarlardt ye’de şimdi bu görevi Diy Başkanlığı üstlenmiştir, mezheplerde ve tasavvuf rında çok değişik anlayı rumlanır.