Seo Fiyatları

Seo Fiyatları

web tasarım fiyat teklifi

web tasarım fiyat teklifi

Kaliteli hizmet
Kullanıcı memnuniyeti
Beklentilerin karşılanması
Sunulan hizmetin kalitesi
Başarılı bilgi sistemleri

 

Sistemin yapısı Bilginin niteliği
Web ve algılanan hizmet kalitesi
□ Geleneksel hizmet kalitesi boyutları

+
□ Başarılı içerik ve sunum

□ Kullanıcıya yol gösterici ögeler

□ Bilginin niteliği

□ Kullanıcı güvenliği

□ Kolay kullanılabilir olması
□ Türkiye’deki web bilgi sistemi kullanıcıları Kullanılabilirlik boyutunu ne derece önemsiyorlar?

□ Türkiye’de Web kullanıcılarına ait farklı demografik özellikler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, deneyim) Kullanılabilirlik boyutu üzerinde etken midir?

□ Kâr amacı güden ve gütmeyen kurumlara ait web sitelerinin kullanıcıları Kullanılabilirlik boyutu konusunda farklı beklenti ve algı düzeylerine mi sahiptir?
Araştırma soruları
□ Kâr amacı güden ve gütmeyen iki örnek kurum

□ Demografik sorular (cinsiyet, yaş, eğitim, deneyim)

□ Her soru için Beklenti ve Algı ortalamaları

□ Her iki site için faktör analizi ve boyutlar
Yöntem

Veri toplama aracı
. Sitenin kullanımını kolay öğrenilebilir buluyorum

2. Siteyle olan etkileşimim açık ve anlaşılır

3. Siteyi kolay dolaşılabilir buluyorum

4. Siteyi kolay kullanılabilir buluyorum

5. Sitenin çekici bir görünümü vardır

6. Tasarım sitenin türüne uygundur

7. Site uzmanlarca hazırlanmış hissi verir

8. Site benim için olumlu bir deneyim yaratır f 9. Doğru bilgi sağlar

10. İnandırıcı bilgi sağlar

11. Zamanında bilgi sağlar

12. İhtiyaçlarımla ilgili bilgi sağlar

13. Kolay anlaşılır bilgi sağlar

14. Uygun detayda bilgi sağlar

15. Bilgiyi uygun bir biçimde sunar

16. Saygındır

17. İşlemleri tamamlamak konusunda güven verir

18. Kişisel bilgilerimin güvenlikte olduğu hissini verir

19. Kişiselleştirilmiş izlenimi yaratır

20. Bir topluluğa ait olma hissi uyandırır

21. Kurumla iletişim kurmayı kolaylaştırır

V-22. Hizmet ya da ürünlerin söz verildiği şekilde iletileceği konusunda kendimi güvende hissederim 23. Siteyle ilgili genel görüşünüz
□ E-Qual
Hizmet Etkileşimi Genel bulgular
□ Ölçek yüksek düzeyde güvenilir:

□ Veriler normal dağılmıyor
□ İki kurumda demografik bulgular benzer:

□ Erkek kullanıcılar az bir farkla daha fazla, yaş ortalamaları yaklaşık 34, kullanıcılar genelde “deneyimli”  ve yüksek eğitimli (%90 üzeri)

Faktör analizi
□ Karşılaştırma için faktörlerin anlamlı gruplar oluşturması

□ Veriler faktör analizi yapmak için uygun

□ Bilginin niteliği

□ Güven

□ Kullanılabilirlik

□ Tasarım

□ Özdeşleştirme
□ Bilginin niteliği ve güven

□ Kullanılabilirlik

□ Tasarım

□ Özdeşleştirme
Kullanılabilirlik boyutu açısından kadınlar erkeklere kıyasla nispeten daha kaliteli hizmet beklemektedirler Kadınların kullanılabilirlik boyutu ile ilgili beklentileri erkeklere kıyasla daha fazladır Kullanılabilirlik boyutu açısından ldefix’in 30 yaş üzeri kullanıcıları 30 yaş ve altı kullanıcılardan nispete kullanıcılarının yaşları bu kullanıcıların kullanılabilirlik boyutuna bakışlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir etki yaratmamaktadır. Eğitim düzeyinin değişmesi ldefix kullanıcılarının kullanılabilirlik boyutuna bakışında istatistiksel açıdan anlamlı bir etki yaratmamaktadır.Üniversite eğitimi almış kullanıcılar lisansüstü eğitimli kullanıcılara kıyasla kullanılabilirlik boyutu açısından sitenin daha zayıf olduğunu düşünmektedirler Hiç deneyimi olmayan kullanıcılar kullanılabilirlik boyutunu az deneyimli ya da çok deneyimli olan kullanıcılardan daha az önemsemişlerdir kullanıcılarının deneyim durumları bu kullanıcıların kullanılabilirlik boyutuna bakışlarında istatistiksel açıdan anlamlı bir etki yaratmamaktadır.

Her iki sitenin kullanıcısı da kullanılabilirlik boyutuna ilk sırada önem atfetmiyor.

□ en fazla önemsenen boyut
Kadınlar daha yüksek puan veriyor.

□ Kullanılabilirlik boyutu yaş arttıkça daha fazla önemseniyor.

□ Ticari bir sitede cinsiyet, yaş ve deneyim, Kullanılabilirlik boyutu için verilen algı ve/veya beklenti puanları üzerinde etken.

□ Kâr amacı gütmeyen bir sitede cinsiyet ve eğitim, Kullanılabilirlik boyutu için verilen algı ve/veya beklenti puanları üzerinde etken. Her iki türdeki site de hizmet kalitesi boyutlarına tam olarak duyarlı değil.

□ Siteler, hizmet kalitesi boyutları dikkate alınarak yeniden tasarlanmalı.

□ Genel olarak cinsiyet, yaş, eğitim, deneyim, kullanılabilirlik boyutu üzerinde etken.

□ Hedef kitlesi iyi belirlenmeli, gerekirse kullanılabilirlik ile ilgili ögeler kullanıcıların eğitim, deneyim, yaş ya da cinsiyetlerine göre özelleştirilebilmeli.

□ Web siteleri tasarım konusuna daha fazla özen gösteriyor, kullanıcılar için daha önemli olanın sitelerin kullanılabilir olması olduğu unutulmamalı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*