SELMAN-I FARİSİ’NİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Böyle yaptığını gördükçe, ona son derecede kin tutuyordum.

En sonra, adam, öldü. Hıristiyanlar, onu defnetmek için toplandılar.

Onlara : (Biı, kötü bir adamdı : Sadaka vermenizi emr ve teşvik eder, onları, kendisine getirdiğiniz zaman, kendisi için saklar, yoksullara, onlardan bir şey vermezdi!) dedim.

Bana : (Seti, bunu, nereden biliyorsun?) diye sordular.

Onlara : (Ben, size, onun mal definesini gösterebilirim!) dedim.

(Haydi, bize, onun definesini göster bakalım?) dediler.

Onlara, definenin yerini gösterdim.

Oradan, İçinde altın ve gümüş dolu yedi küp çıkardılar.

Bunu görünce, .(Vall&hi, biz, onu hiç bir zaman gömmeyiz!) dediler.

Onun ölüsünü astılar ve taşa tuttular.

Onun yerine, kiliseye başka bir din adamı getirdiler.

Yeni Din Adamının Meziyetleri ve Selman’m Ona Hayranlığı :

Beş vakit namaz kılmayanlar içinde, ben, ondan (yeni din adamından) daha faziletli, dünyâyı, onun kadar hiçe sayan, Ahire te, onun kadar uyanık, gece gündüz ibâdete onun kadar düşkün bir kimse görmedim.

Ondan önce, hiç kimseyi, onu sevdiğim kadar da, sevmedim.

Uzun zaman onun yanında kaldım.

Yeni Din Adamının ölümü ve Selman’a Tavsiyeleri :

Sonra, bu zat, ölüm döşeğine düştü.

Kendisine : (Ey filân! Ben, senin yanında bulundum.

Senden önce, hiç kimseyi, seni sevdiğim kadar da, sevmedim.

Görüyorsun ki : Sana, yüce Allâlh’m emri gelmiş, çatmış bulunuyor.

Senden sonra, kimin yanına gitmemi, bana tavsiye ve ne yapmamı emredersin?) diye sordum.

(Oğulcuğum! Bugün, benim yolum ve gidişatımda olan bir kimse bilmiyorum.

iyi din adamları hep ölüp gittiler. Yaşayanlar da, dîn’in, öteden beri tatbik edegeldikleri hükümlerini değiştirdiler ve onların çoklarım da, bıraktılar.

Yalnız, Mevsil’de bir zat vardır ki, filândır. O da, benim tuttuğum yo! ve bulunduğum hâl üzeredir. Sen, onun yanına git!) dedi.

Bu muhterem zat, öldüğü ve gömülüp ortadan kaybolduğu zaman, MevsU’deki arkadaşının yanına vardım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*