Selman-ı Fârisi’nin İkinci Defa Satılarak Medine’ye Götürülmesi :

Ben, Vâdükurâ’da Yahudi ağamın yanında bulunduğum sırada, Ku-rayza Oğullan YahudÜerinden olan amcasının oğlu Medine’den geldi ve beni ondan satın alıp Medine’ye götürdü.

Selman-ı Fârisî’nin Medine’yi Görünce Tanıması :

Vallâhi, Medine’yi görür görmez, Amûriyye’deki Efendimin tarif ettiği, Ahir zaman Peygamberinin hicret yurdunun burası olduğunu tanıdım ve anladım.

Artık, Medine’de, oturdum, durdum.

Halbuki, Resûlullâh Aleyhisselâm, Peygamber olarak gönderilmiş, Mekke’de ne kadar kalmışsa, kalmış.

Fakat, ben, kölelik meşguliyeti içinde bulunduğumdan, Onun hakkında hiç bir şey işitinemiştim.

Sonra, Medine’ye hicret edip gelmiş. Vallâhi, yine de, haberim olmamıştı.

Selman-ı Fârisî’nin Peygamberimiz Hakkında Aldığı İlk Haber :

Ben, bir gün, hurma ağacının başında ağama âid işlerden bazılarını yapıyor, ağam da, altımda oturuyordu.

O sırada, amcasının oğlu gelip Yahudi ağamın başına dikildi.

(Ey fUân! Allâh, Kayle Oğullarını, Evs ve Hazreç kabilelerini kahretsin!

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*