Sellâm b. Mişkem’in Peygamberimiz Hakkındaki Sözlerini anlattı:

Muâz b. Cebel üe Bişr b. Berâ’ b. Ma’rûr : «Ey Yahudi cemâati! Allâh’dan korkunuz. Müslüman olunuz!

Biz, müşrik iken, Muhammed Aleyhisselâmm gönderileceğini ve sıfatlarım bize haber veren, ona tâbi olup, bize galebe çalacağınızı söyleyen siz idiniz?!» dedüer.

Nadir oğullan Yahudflerinden Sellâm b. Mişkem : «Bize, onun hakkında bir şey gelmedi.

Bizim, size bahsetmiş olduğumuz Peygamber o, değildir!» dedi.

SeUâm’m bu inkân üzerine inen âyette şöyle buyruldu : –

«Onlara, yanlarındaki kitabı tasdik edici kitab (Kur’ân), tanıdıkları şey —Allâh tarafından—gelince, inkâr ettiler.

Halbuki, daha önce, kâfir olanlara (Medine müşriklerine) karşı, ondan (Kur’ân ve Peygamberden) yardım görmeyi umuyorlardı.

ADâh’mlaneti, kâfirleredir. (Bakare: 89)» (2).

Mâlik b. Dayf m Peygamberimiz Hakkmda Peygamberlerden

Alınmış Olan Sözü İnkân :

2 — Yahudî âlimlerinden Mâlik b. Dayf : «Hani, bir zaman, Allâh, Peygamberlere (Size kitab ve hikmet verdim. Sizdekini tasdik edici bir Peygamber gelecektir.

(1) İbn4 Ishak, İbn-i HlşamSîre, c. 1-2, s. 428,429,541.

(2) Iibn4 Ishak, Ibn-i- Hişam – Sîre, c. 1-2, 8. 541,547

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*