Selçuklu Sultanları Türbesi ve Alaaddin Camii

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Selçuklu Sultanları Türbesi ve Alaaddin Camii

Anadolu Selçukluları Devleti’nin başşehirliğini yap­mış olan Konya’nın merke­zinde Alaaddin Tepesi na­mıyla meşhur bir tepe vardır. Burası aslında bir tepe (höyük) ama yığma ol­duğu rivayeti de vardır. Selçuklu Sul­tanı Alaaddin tarafından buraya bir ca­mi ve saray inşa edilmiş olduğundan, zamanla tepe onun ismiyle anılır ol­muştur. Tepedeki en önemli iki mima­ri yapıdan biri Sultanlar Türbesi’dir, diğeri Alaaddin Camii.

Sekiz Selçuklu sultanının medfun olduğu türbe, Sultan İkinci Kılıç Arslan (1155-1192) tarafından yaptırılmıştır; bu yüzden onun adıyla da bilinmekte­dir. Türbenin üzerindeki kitabede, mi­marının Bağdat’ın Çuha Köyü’nden Abdulgaffarzâde Yusuf olduğu kayıtlı­dır. Türbe, her birinin dış genişliği beş buçuk metre olan on yüze sahip (on­gen) bir yapıdır. Üzeri piramit şeklinde bir kubbe ile örtülüdür. Bu kubbenin eskiden çini ile kaplı olduğu rivayet edil­mektedir. Kubbenin hemen altında yer alan ve türbenin etrafını bir kuşak gibi saran mavi çini üzerinde Ayetü’l-Kürsi yazılıdır.

Selçuklu Sultanları Türbesi ve Alaaddin CamiiSelçuklu Sultanları Türbesi ve Alaaddin Camii

Konya’nın Anadolu Selçuklu devrindeki en büyük ve en eski camii olan Alaaddin Cami’fnin inşası üç hükümdar döneminde sürmüştür

Türbenin içinde sekiz sanduka var­dır. Üzerleri yer yer tahribata maruz kalmış olmakla beraber, devrin çinileri ile kaplıdır. Burada medfun Selçuklu sultanları ve hükümdarlık tarihleri şöyledir:

  • Sultan Birinci Mesud (1146-1155)
  • Sultan İkinci Kılıç Arslan (1 155-1 192)
  • Sultan Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1196/ 1205-1211)
  • Sultan İkinci Rukneddin (Süleymanşah)
  • Sultan Alaaddin Keykubad (1220-1237)
  • Sultan İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev
  • Sultan Dördüncü Kılıç Arslan (1262-1266)
  • Sultan Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev

؛٤ (1284-1266)

türbe


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.