ŞEKER HASTALIĞI

ŞEKER AHMET PAŞA AHMET PAŞA, Şeker
ŞEKER BAYRAMI, halk tarafından ramazan bayramına verilen ad. RAMAZAN BAYRAMI
ŞEKER HASTALIĞI, vücutta karbonhidrat (şeker) metabolizmasının bozulması sonucu kan ve idrarda glikoz miktarının artması şeklinde görülen hastalık. Şeker hastalığının esası vücut için, protein ve yağlarla birlikte önemli bir enerji kaynağı olan glikozun kullanılmasında görülen bozukluktur. Bu bozukluk, hipo-fizin fazla çalışmasından, hipertiroid-den, ensülin-pankreas yetersizliğinden ortaya çıkar. Ayrıca soyaçek-me ve aşırı beslenmeden de kaynaklanabilir. Hastalık şu şekilde gelişir: Hücrelerde glikoz yakılması azalınca, vücutta kan şekerini ayarlayan mekanizma kana daha fazla glikoz verir. Böylece, normal şartlarda 100 mİ. kanda 70-110 mg. olan şe-
ker, 300 mg.’a hatta 500’e çı Kandaki glikoz miktarının bu de aşırı derecede artmasıyla daki şeker de yükselir. Nor rumda idrarda 1 İt.’de 1,3 gr. bulunurken şiddetli durumlar 100 gr.’a kadar çıkar. İdrar şeker derişiminin artması v” bunu sulandırmak için fazla üretmeye zorlar. Fazla idrar masıyla birlikte vücuttan tuz da olur. Bunun sonucunda halsiz düşmekle birlikte iştahı ve çok su içmeye başlar, an: cut zayıflamaya devam eder, zun yakılmaması vücuttaki proteinlerin yakılmasına yol a vücutta keton maddeleri çoğ ton maddelerinin çoğalması ya neden olur. Hafif şeker i şeker hastalığı arasındaki fa koz metabolizmasının bozukl’ recesine bağlıdır. Şekerli (d‘ tik) hastada enfeksiyonlu ha ra karşı direnç azalır, atarda zuklukları görülür. Hastalığın sinde, hastanın durumuna, idrar tahlillerine göre çok sıkı da rejimi uygulanır. İlaç olarak lin ve sülfamitler kullanılır.
ŞEKERKAMIŞI, buğdaygil özsuyundan şeker çıkarılan, andırır bitki (Saccharum o
rum). Anayurdu Hindistan’dır çağ’da Araplar tarafından ba tirilmiş, buradan da Amerika’ türülmüştür. Uzun yıllar şek edilen tek kaynak olarak k sonra bu özelliğini şekerpa paylaşmıştır. Şekerkamışı s nemli iklimlerde yetişir. Kök, ve yaprak yapısı öbür buğ re benzer. Boyu 5 m.’yi bula çekleri gümüş renkli başakl turur. Düğümlerle bölünrrr boş olan sapta çok yüksek şeker bulunur (%15). Şeker, kamışların ezilmesiyle çıkan elde edilir. Şıradan ayrıca iç pılır. Kamışın ezilmesinden kalan artıklar ise gübre ve olarak kullanılır. Dünyadaki şekerkamışı üreticileri Küba, ya, Meksika, Çin, Hindista tan, Endonezya ve Filipinler1 kiye’de yalnızca Çukurova de sınırlı olarak yetiştirilir olarak tüketilir.
2010