ŞEHZÂDE CAMİİ

ŞEHZÂDE CAMİİ, Kanunî Sultan Süleyman Hân’
ın oğlu Şehzâde Sultan Mehmed için Mimar Sinan’a
yaptırdığı cami. Yamnda şehzâde için yapılmış bir
türbe, bir medrese, bir imaret, bir tabhane ve bir sıbyen
mektebi ile birlikte 1543-1548 yılan arasında tamamlandı.
Eski Odalar diye anılan İstanbul’daki ilk Yeniçeri
Kışlası’nm karşısındaki arsaya yapılmıştı. Caminin
bulunduğu semt günümüzde “Şehzâdebaşı” diye anılmaktadır.
Şehzâde Camisi’nin karşı köşesinde Sadrazam
Nevşehirli İbrahim Paşa’nın yaptırdığı cami ve
medrese vardır. Kanunî Sultan Süleyman 1542’de çıktığı
Macaristan Seferinden zaferle dönüşünde Edime’
de, Manisa valisi oğlu’ Sultan Mehmed’in ölüm
haberinin alınmasından sonra yapılan Şehzâde Camisi
ikişer şerefeli iki minarelidir. Cami kare plânlı olup,
üstü yanm küre şeklinde bir büyük kubbe ve bunun
etrafında dört yanm kubbe ile örtülmüştür. Dört
köşede yanm küre, dört küçük kubbe vardır. Bütün
kubbeler dört büyük fil ayağı üzerine oturur. Mimar
Sinan’ın eserlerinde görülen sadelik, güzellik, tezyinat kilit taşına yüksekliği 9.90 m., merkezî kubbe kaidesinin
zeminden yüksekliği 26.00 m.’dir.
Şehzâde Camisinin büyük dış harem avlusu altı
kapılıdır. Medrese ve tabhane, dış harem avlusu üzerinde
ve avlunun kuzey kenarındadır. İmaret ile mektep
ise dış avlunun doğusundadır. Caminin haziresinde
yedi türbe vardır. Şehzâde Mehmed’in türbesiSadrazam
Rüstem Paşa Türbesi-Şehzade Mahmud
Türbesi-Fatma Hanım Sultan Türbesi-Hadice Sultan
Türbesi-Damad Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi-Destarî
Mustafa Paşa Türbesi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)