ŞEHVETİ TESKİN ETMEK KONUSUNDA BAZI HASSALAR

Şehvet tahrik edip üstünlük sağladığı zaman, yâni irâdeyi alt ettiğinde harama dalma tehlikesi baş gösterince şu duâ okunur; tabiî her gün on sekiz defa olmak üzere tekrar edilir : Bismillâhirrahmânirrahıym. Yâ hayyü yâ kayyûmü birahmetike esteğıysü aslih lî şânî küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin Mânası : «Rahmân ve Rahîym olan Allah adıyla: Ey hep diri olan!. Ey kendi zatiyıe kaim olup hiç bir şeye muhtaç bulunmayan!. Rahmetine sığınıp dayanarak senden yardım ve meded bekliyorum.. Benim durumumu düzelt, her halimi (rızana) uygun şekle sok. Bir an olsun beni nefsime terketme!.» Şehvet tahrik edip irâdeyi alt etmek istediğinde her gün buna devam edilir. Bu konuda ilmiyle âmil kâmil insan Ahmed Bâlıir en-Nazillî, şeyhi Mustafa Naşiri el-Maraşî’den (K.S.) aldığı icâzetle bana icâzet vermiş oldu. Cenâb-ı Hak, onların kud- sî nefesleriyle bizi yararlandırsın. Âmîn!. Sene: 1266 (Hicrî ^ * tarih.)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*