ŞAVŞAT, Artvin

ŞAVŞAT, Artvin iline bağlı il bu ilçenin merkezi olan kasa çe toprakları büyük ölçüde tır. Önemli akarsuları Tigrat raftır. Ekonomi hayvancılığa nır. İlçe, Şavşat Deresi üzeri rulmuştur. Yüzölçümü 1.317 k çe nüfusu 33.315, merkez 4.850 (1990).
ŞEBBOY, turpgillerden, o” süs bitkisi (Mattihola). Dik pın üzerindeki çiçekleri güzel lu, yalınkat ya da katmerli mızı, açık sarı ve mor renkl’ yaygın türleri bahçe şebbo’ rak bilinen (M. incana ve nua)dır. Şebboylar tohumla ve kolay yetiştirilir.
ŞEBEKE -» ÖRGÜ
ŞEBİNKARAHİSAR, Gire bağlı ilçe ve bu ilçenin me kasaba. İlçe topraklarının . simlerini Giresun Dağlan Başlıca akarsuyu Kelkit Ça çim tahıl tarımı, sebzecilik denciliğe (simli kurşun linyit ve şap yatakları) ba saba, adını şap yatakları olup, üzerinde kale olan eteğinde kurulmuştur. C döneminde bir süre il me Yüzölçümü 1.378 km.2, il 39.897