ŞANLIURFA

ŞANLIURFA
ıı-Sunç Kkle 1! iteler vi ıu vaıf i Çin’dj atüsür
: üzere, yıllık üretimler yıllara gö-i çok oynar (örneğin ilin toplam ta-‘ üretimi: 1971’de 437.000, 1972’ ı 718.000 ve 1973’te 31.000 ton), iinin sularını Fırat toplar. İlin sınırında akan Fırat, Birecik’te [tertcîye nin en büyük karayolu köp-jen biri (700 m.) ve Suriye sı-Cerablus’ta da demiryolu ‘ fle aşılır. Osmanlı İmpara-j’nun son döneminde Urfa, viayetine bağlı bir sancaktı, yetin başlarında, Anado-öteki sancaklar gibi il haline Yüzölçümü 18.584 km.2, sayımında toplam nüfusu l-455’tir. Yeraltı kaynakları ve ne bakımından Türki-ı en geri kalmış illerinden biri-geleneksel el sanatları ve besin maddeleri dışında peynir, keçe, bazı doku-birkaç un fabrikası) önemli rendüstri kuruluşuna sahip de-Bconomi, tarım ve hayvancılı-r. Fakat yukarıda da belir-iklim koşulları sulamayı ı kiar. Suriye sınırında bir bu-■erkezi olan Ceylanpınar’da olan devlet üretme çifti i-»iamaya dayanılarak mo-• löntemle yapılan tarım başarılı r. Fakat bu tarz tarım yay-r ve bu nedenle üretim tu-göre çok farklılık göste-ürünler şunlardır: Tahıl, {özellikle mercimek), pa-fcenevir. çiğit, üzüm, çeşitli Hayvancılık: At, eşek ve
ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 18.584 km2 Nüfusu : 1.001.455 (1990) İlçe sayısı : 10 İl trafik kodu : 63
Çınar
‘ ^¿\
Şanlıurfa’dan bir görünüş
»■■JURFA’NIN İLÇELERİ
İlçe Nüfusu
372.020 48.550 58.907 56.812 49.555 36.058
29.592
35.566 133.832
80.202 100.361
i»tnao): 1.001.455
deve gibi yük hayvanları yetiştirilirse de, büyükbaş hayvan sayısı azdır; daha çok koyun ve’ keçi beslenir: İnek 65.000, koyun 2.116.000, kılkeçisi 414.270 baş (1980). Süt üretimi 105.000 ton kadardır. Türkiye’nin kenar bir yöresinde kalmakla beraber, Urfa ili ulaşım bakımından oldukça gelişmiş sayılabilir. Güney sınırını izleyerek, Mardin ilinde Nusaybin’de Suriye topraklarına geçen demiryolunun önemli bir kesimi Urfa ilinde kalır. Fakat ticari ulaştırmada daha çok karayollarından yararlanılır. İl merkezi Urfa, başlıca şoselerin düğüm yeridir. Diyarbakır yol kavşağından Hilvan-Siverek ilçe-
leri üzerinden gelen şoseyle, doğudan Viranşehir üzerinden gelen şose Urfa’da birleşir; buradan bir yandan Akçakale sınır kapısına iner, öte yandan da batıya yönelir. Bu şose, Suruç üzerinden Mürşitpınar sınır kapısına bir kolla bağlandıktan sonra, Birecik üzerinden, Güneydoğu Anadolu’nun önemli merkezi Gaziantep’e ve daha batıda Akdeniz kıyılarına bağlanır. Bu ana şoseler dışında, il merkezini öteki ilçelere bağlayan ikincil yollar da vardır. Tarihsel bir kalenin yamaçlarıyla önündeki düzlükte kurulmuş olan il merkezi Urfa, bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu, öte yandan da Suri-
2005