ŞAMİZADE MEHMET EFENDİ -* MEHMET EFENDİ

ŞAMİZADE MEHMET EFENDİ -*
MEHMET EFENDİ, Şamizade
ŞANGHAY ya da SHANGHAİ, Ki-
ang-su eyaletinde, Doğu Çin Denizi yakınında, Çin’in en büyük kenti, en önemli endüstri ve ticaret limanı. Hoanghu Irmağı kıyısında (ağzına 20 km. uzaklıkta), Yangçu kolu kavşağı yakınında kurulmuştur. 11.860.000 olan nüfusuyla, dünyanın en büyük birkaç kentinden biridir. Son derece çeşitli endüstriler (demir-çelik. öteki metalürjiler, makine, gemi yapımı, kimya vb.) yer alır. Bu endüstriler, çevresindeki uydu kentlere da-
ğılmıştır (Min Hang, Wu-Su Pengpu… gibi). Kent özellikle 1 yüzyılda gelişmiştir. Üniversiteler birçok yükseköğrenim kurumu v dır. 2 bin km.2 yüzölçümüyle Çin’ özel bir yönetim bölgesi statüs’ sahiptir.
ŞANLIURFA, Güneydoğu Ana lu’da il ve bu ilin merkezi olan k Eskiden Urfa ilinin adı, 12 Hazi 1984 tarih ve 3020 sayılı yasayla ğiştirilerek Şanlıurfa oldu. Kuze ğuda Diyarbakır, doğuda Mar kuzeybatı ve batıda Fırat Irmağ dayanan bir sınırla Adıyaman ve ziantep illeri ve güneyde, geniş cepheyle Suriye ile sınırlanır, ilin neyinde, Suriye sınırı boyunca nan ve özellikle orta kesimde ran çevresinde genişleyen ve sekliği yer yer 400 m. nin altına ‘ ova düzlükleri dışında, Urfa ili dalgalı ve çoğu Fırat’a karışa kısmı da Suriye’ye geçen k akarsularla parçalanmış bir ‘ dur. ilde tek önemli dağ, doğu yarbakır sınırında bu iki ko içinde kalan Karacadağ volkan sidir (en yüksek yerinde 1.919 Bu kitle dışında, plato üzerind alan bazı tepelerin yüksekliği m.yi bulmaz. Güneydoğu T lar’dan Suriye sınırına doğru rek alçalan Urfa ilinde iklim k rı coğrafi yerinin özelliklerini tır. Yazları Türkiye’nin en sıca gesidir; yıllık yağış tutarları •_ caklık rejimiyle az çok kara Örneğin il merkezi Urfa’da ğuk ve en sıcak ay ortalamal ve 31,7°dir. 40 yıllık bir süre ölçülen en yüksek sıcaklık 4 düşük sıcaklık ise -I2,4°yl Bu değerler Suriye sınırına daha da artar. Urfa’da yıllık y tan 473 mm.dir. Yağışların bölümünün kışa toplanması mevsiminin bariz kuraklığı iklimi koşullarına uymaktadır bitki örtüsü otsul topluluklar şur; bozkır, ilin her yerinde dir. Ağaca ancak su boyla çok bozulmuş orman artıkl de yüksek yörelerde rastla tür bitkileri kuraklıktan çok rebilir ve bu nedenle, başta