Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

SAİNT-JOHN PERSE

SAİNT-JOHN PERSE (1887 Poi te-â-Pitre/Guadeloupe-1975 Hy res), Fransız diplomatı ve şairi. A adı Alexis Saint-Léger’dir. Antil Ad lan’na yerleşmiş bir Fransız aile nin çocuğuydu. Her konuda bi edinme ve öğrenme tutkusu var Bu arada edebiyata da ilgi duy ve şiir yazmaya başladı. İlk şiir kil bı “Eloges” (Övgüler) 1911’de ) yımlandı. 1914’ten sonra diplorr ve devlet adamı olarak görev yaf 1940 yılında kendi isteğiyle dipl matlıktan ayrıldı, İngiltere’ye, sor ABD’ye gitti. Bu ara Fransız vat£ daşlığından çıkarıldı. Kendi deyim le “sürgün” yaşantısında Fransız I reniş Hareketi için çalıştı. 1946.’ ülkesine döndü ve yeniden vati daşlığa kabul edildi. Çeşitli diplon tik görevlerde bulundu. 1960’ta f’ bel Edebiyat Ödülü’nü aldı. Taı felsefe, arkeoloji, etnoloji, müzik doğabilimi gibi alanlara olan me kı, çok yer gezmiş ve görmüş oln sı Saint-John Perse’in şiirini etk miştir. Şiirlerinde, dönem dön mutlu geçmiş bir çocukluk evr< insanoğlunun gücü ve direnci, de

enginliği, aşkın yarattığı masalsı ünya anlatılır. Anlatımındaki ve nzetmelerindeki anlaşılmazlık, ka-ilılık ya da özgünlük “sanat yap-k” kaygısıyla ortaya konmamış-Bunlar, anlatılmak istenenlerin ndi durumlarıdır; şair onları böyle “rmektedir. Başlıca yapıtları: “Analyse” (1924), “Exile” (Sürgün, 942), “Vents” (Rüzgârlar, 1946), ”A-srs” (Acılar, 1957), “Chronique”

1960), “Oiseaux” (Kuşlar, 1962).

UNT LAWRENCE (Fr.: Saint au-fent), Kanada’nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde, yaklaşık 1.215 km. uzunluğunda ırmak. Asıl St.

awrence, Ontario Gölü’nden çıkar, genellikle kuzeydoğu yönünde akarak, geniş, derin ve çok uzun Saint Lawrence halicine dökülür. Fakat Büyük Göller’i birbirine bağla-ın ve bu göllerin sularını taşıyan ‘er ırmaklar Saint Lawrence’in yukarı çığırı olarak kabul edilirse, ?unluğu 3.350 km.ye erişir. Asıl St. Lawrence, Ontario Gölü’nden çıktıktan sonra, çığırının yaklaşık 200 km. lik bir bölümünde New York (ABD) ve Ontario (Kanada) eyaletleri arasında sınır meydana getirerek Kanada’nın Quebec eyaletine girer. Yer yer genişleyerek St. Françis, St. Louis göllerini meydana getirir; Lachine ivintilerinden ve Montreal Adası’ndan geçer. Quebec’ten sonca. giderek genişleyen halicine girer we Anticosti Adası güneyinde St. Lawrence Körfezi’ne karışır. Açık deniz gemileri Montreal’e, daha küçükleriyse, Lachine Kanalı yoluyla Kingston’a kadar ilerler.

SAİNT-LUCİA, Küçük Antil Adala-n’nda İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi devlet. Martinik’in güneyindedir. Şekerkamışı, hindistancevizi ve muz yetiştirilir. Yüzölçümü 616 km.2, nüfusu 120.000, başkenti Castries’dir.

SAİNT-SAENS, Camille (1835 Paris-1921 Cezayir), Fransız bestecisi. Müziğe karşı ilgi ve yeteneği küçük yaşlarda ortaya çıktı. Piyano ve org çalmasını öğrendi. Paris Konserva-tuvarı’nı bitirdikten sonra Saint-Mer-ri’de organist oldu (1853). Bundan sonraki yaşamı besteci, icracı ve
Saint-John Perse
öğretmen olarak geçti. Dünyanın birçok kentinde konserler verdi. Fransız müziğini savunma, koruma ve tanıtma amacıyla 1871’de Franck, Lalo, Massanet, Bizet, Du-parc ve Faure gibi müzikçilerle birlikte “Société Nationale de Musi-que”i (Ulusal Müzik Derneği) kurdu. Yapıtları arasında “Samson et Dali-la” (Samson ve Dalila, 1877), “Henri VIII” (1883) adlı operalan, 3 senfonisi (mi bemol, 1853; la minör, 1859; do minör, orgla, 1886) ve “Le Rouet d’Omphale’1 (Omphale’nin Çıkrığı, 1871), “La Danse Macabre” (Ölüm Dansı, 1875). “Suite Algérienne” (Cezayir Süiti, 1879) adlı senfonik şiirleri en ünlüleridir. Ayrıca piyano, keman ve viyolonsel konçertoları, “Le Carnaval des Animaux” (Hayvanlar Karnavalı, 1886) gibi ilginç oda müziği parçaları, kantatları ve oratoryoları vardır. Bestelerinde tümüyle bir Fransız müziği özelliği görülür. Katışıksız ve biçimsel olarak yetkin parçalar bestelemiştir.

SAİNT-SİMON, Claude Henri de Rouvroy, Comte de (1760 Pa-ris-1825 Paris), Fransız filozofu ve ekonomisti. Saint-Simon dükünün küçük kuzenidir. 1777’de orduya girdi. İngilizlere karşı çarpışmak üzere gönderilen Fransız kuvvetinde subay olarak Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na katıldı. Bu olay onu
Claude Henri de Rouvroy Saint-Simon
toplumsal sorunlarla ilgilenmeye itti. Fransız Devrimi ise bu ilgiyi geliştirdi. Servetini gezi ve çalışmalarına harcayan Saint-Simon 1800’lerde yoksul düştü ve ölünceye dek yoksulluk içinde yaşadı. Felsefesi, idealist ve metafizik unsurlar taşıyan bir toplumculuk (ütopyacı sosyalizm) biçiminde tanımlanabilecek olan Saint-Simon sınıf mücadelesinin toplumsal evrimin itici gücü olduğunu ve sınıf farklarının da özel mülkiyetten doğduğunu ileri sürdü. Geleceğin sanayi toplumunun nasıl kurulacağı üstüne ilginç ama hayalci düşünceleri vardı. Yeni-Platoncu bir seçkinler yönetimi anlayışıyla toplumun “endüstriyeller” dediği işverenler, tacirler, bankerlerle birlikte işçileri de kapsayan karma bir sınıf tarafından yönetilmesini istiyordu. Hıristiyanlığın yoksulluk felsefesi, ahlak anlayışının temelini oluşturuyordu. Buna “yeni-Hıristiyanlık” adını verdi. Kişilerin üretimderi, katkısı oranında pay alması ilkesini önerdi. Görüşüne göre bu dağıtımı “organizatör otorite” olan devlet yapmalıydı. Düşüncelerinin ve önerilerinin çoğu zaman bilimsellikten uzak olmasına karşın, Saint-Simon’un görüşleri başta yanında çalışan Auguste Comte olmak üzere pek çok çağdaşını etkilemiş, kendisinden sonra gelen bütün sosyalistleri ilgilendirmiştir. Başlıca yapıtları: “De la Réorganisation de la Société Européenne” (Avrupa Toplumunun Yeniden Örgütlenmesi, 1814) “L’industrie” (Endüstri, 1816-1818), “Le Politique” (Politika, 1819), “L’Organisateur” (Organizatör, 1920).

SAİNT-VİNCENT ve GRENADINES, Küçük Antiller’de İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi devlet. Devlet, Saint-Vincent Adası ve Kuzey Grenadine Adaları’ndan oluşur. Adanın yükseltisi Soufrière yakınında 1.165 m.yi bulur. Ararot, çok iyi kaliteli pamuk, şekerkamışı ve hindistancevizi içi üretilir. Yönetim merkezi King-stown, yüzölçümü 389 km.2, nüfusu 119.900.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.