SAİNT-BERNARD

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

SAİNT-BERNARD, Alp Dağları üzerinde, Fransa, İsviçre ve İtalya sınırlarında yer alan iki geçidin adı. Geçitlerden biri Fransa’daki Mont Blanc kütlesinin doğusunda, diğeriyse güneyinde yer alır. Büyük Sa-int-Bernard Geçidi (en yüksek yeri 2.472 m.), İtalya’daki Aosta Vadi-si’ni İsviçre’deki Rhône Vadisi’ne bağlar. Adını, 11. yüzyılda zor durumdaki gezginleri kurtaran Ment-honlu Aziz Bernard’dan almıştır. Küçük Saint-Bernard Geçidi de (en yüksek yeri 2.188 m.) Aosta Vadi-si’nden başlar, Mont Blanc’ın güneyinden Fransa’daki isère Irmağı’nın vadisine ulaşır. Her iki geçit de, tarih boyunca sık sık kullanıldı. Napoléon, 1800’de, 40.000 kadar askerini Kuzey İtalya’ya geçirmek için Büyük Saint Bernard Geçidi’ni kullandı.

SAİNT CLAİR GÖLÜ, ABD-Kanada sınırında, Michigan (ABD) ve Ontario (Kanada) eyaletleri arasında göl. Uzunluğu 48 km., yüzölçümü 1.110 km.2’dir. St. Clair Irmağı ile Huron, Détroit Irmağı ile de Erie Gölü’ne bağlanır.

SAiNT-ÉXUPERY, Antoine de

(1900 Lyon-1944 Akdeniz üzerinde uçarken), Fransız yazar ve havacı. Yoksul düşmüş bir aristokrat ailenin oğluydu. Havacı olarak yaptığı askerlik görevi sırasında pilot ehliyeti aldı (1922). 1926’da Toulouse’daki Latécoère şirketine girdi ve Kuzeybatı Afrika, Güney Atlantik ve Güney Amerika üzerinde havayolları oluşturulmasına katkıda bulundu. 1939’da askeri pilot oldu. Fransa’ nın işgalinden sonra (1940) ABD’ye
^Hj

Antoine de

Saint-Exupéry

kaçtı. 1943’te Kuzey Afrika’da yeniden Fransız Hava Kuvvetleri’ne katıldı. Kahramanca eylemin kaynağını havacılıkta gören Exupéry, buradan yeni bir edebi tema çıkardı. Yapıtlarında, mesleğini en iyi biçimde yerine getirmek uğruna yaşamını tehlikeye atan insan tipini yüceltti. İlk kitabı “Courrier Sud” (Güney Postası 1933), Rio de Oro Çölü’nde ölen posta” pilotu Jacques Bernis’ye adanmıştı. “Vol de Nuit” (Gece Uçuşu, 1931) adlı yapıtında ilk havayolları pilotlarını ve onların ölümle karşılaştıklarında duydukları mistik hazzı anlattı. “Le Petit Prince”te (Küçük Prens, 1943), yaşamdaki en iyi şeyin yalınlık olduğunu ve en büyük zenginliğin başkalarına vermekle edinileceğini savundu. Lirik ve etkileyici bir dil kullanan Exupéry, yaşamının son yıllarında daha umutsuz ve daha kötümser bir bakış açısıyla yazdı. Son yapıtı olan “Citadelle”de (Kale, 1948), insanın yaşamak için tek nedeninin, uygarlığın değerlerini savunmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğu yolundaki görüşünü ortaya koydu. Diğer yapıtları arasında “Pilote de Guerre” (Savaş Pilotu, 1942) ve “Lettre à un Otage” (Bir Düşmana Mektup, 1950) sayılabilir.

SAİNT GERMAİN ANTLAŞMASI,

I. Dünya Savaşı sonunda, savaşın galipleriyle Avusturya-Macaristan arasında imzalanan antlaşma (10 Eylül 1919). Antlaşmanın önemli maddeleri şunlardı: 1) Avusturya, Macaristan üzerindeki her türlü hakkından vazgeçecek, Macaristan ayrı bağımsız bir devlet olacaktır. Avusturya ise sekiz eyaletin birleşmesiyle meydana gelen ayrı bir devlet olacak ve bu devlet Almanya ile birleşemeyecektir. 2) Bohemya-Mo-ravya ve Silezya’nın bir bölümüyle
Macaristan’dan alınan bazı topral lar üzerinde Çekoslovakya Cumhur yeti kurulacaktır. 3) Avusturya, Gi ney Tirol, Trieste, İ stria, Kaernteı Krayn ve Dalmaçya’nın bir bölümi nü İtalya’ya bırakacaktır. 4) Ba na-Hersek, Avusturya tarafında Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’na verili çektir. 5) Erdel, Bukovina ve Tamı.1 var, Avusturya tarafından Romaı ya’ya bırakılacaktır. 6) Avusturç deniz ve hava kuvvetleri bulundun mayacak, kara ordusu 30.000 kişi geçemeyecektir. Avusturya’da meı buri askerlik hizmeti olmayacaktır.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.