ŞAHİN BEY

ŞAHİN BEY, Millî Mücadele’nin kahramanlarından.
Asıl adı Mehmed Said idi. Muhtemelen 1890
yılında Antep’te doğdu. Öksüz büyüdü. Rüştiye
(ortaokul) tahsilini yanda bırakıp, dericilikte çalıştı.
Birinci Cihan Harbi’nde Yemen Cephesi’nde
bulundu. Cephedeki üstün hizmetlerinden dolayı
zâbit (subay) sınıfına alındı. Harb boyunca Orta
Doğu’daki cephelerde savaştı. Birinci Cihan Harbi
bitince, Millî Mücadele’de vazife aldı. İngiliz ve Fransız
işgâlindeki bölgeyi teşkilâtlandırmaya çalıştı.
Şahin lâkabını aldı. Fransızlar Ermeni gönüllüleri ile
Anteb’i işgâle teşebbüs edince ikiyüz mücahid ile
beraber dağa çıktı. Antep-Kilis yolunu tuttu. 3 Şubat
1920 tarihinden itibaren düşmanla mücadeleyi baş­
lattı. Şahin Beye yeni mücahidlerin katılması ile kuvvetleri
arttı. Fransız taarruzları püskürtüldü.
Antep’teki Fransız işgâl kuvvetlerine erzak taşıyan
yüzelli* arabalık konvoyu Kızılburun’da pusuya
düşürdü. Konvoy geri çekilmek zorunda bırakıldı.
Antep’deki Fransız garnizonu iaşesiz kaldı. Antepliler,
Şahin Bey’in muvaffakiyetinden de güç alıp,
Antep’i kurtarma hazırlıklarına başladılar. Fransızlar,
Kilis-Antep irtibatını sağlamak için; üç piyade
alayı, yüz süvari, bir topçu bataryası zırhlı ve modem
silâhlarla 25 Mart 1920 tarihinde taarruza geçtiler.
Şahin Bey müfrezesi ile beraber. Kızılburun’da
pusu kurdu. Fransızların üstün ateş gücü karşısında
oynak bir strateji tatbik etti. Kızılburun’dan Kertel
yamaçlanna, buradan da Bostancık Değirmeni’nde mevzii aldı. En son Elmalı Köprüsü’nü tuttu. Yanındaki
kuvvet miktarı çok azaldı. “Düşman cesedimi
çiğnemeden Antep’e giremez” tarihî sözünü kendisine
parola yaptı. 28 Mart 1920 tarihinde son kurşununa
kadar mücadele etti. Köprü başında şehid
edildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)