ŞAH MİRZA

ŞAH MİRZA, Keşmîr Sultanlığının kurucusu,
slâm mücahidi olup, muhtemelen Pathan asıllıdır.
Doğum yeri, tarihi ve ailesi hakkında daha fazla bilgi
bulunamamıştır. Keşmir, dağların meydana getirdiği
engeller ile Kuzey Hindistan ovalarından ayrıldığından
bölgeye İslâm nüfuzu geç girebildi. Şah Mirza,
1315 yılında cihad için bölgeye geldi. Keşmir’e yerleşti.
Örnek ahlâkı ile çevrenin takdirini kazandı.
Hindu Râcâ Sinha Deva’nm da güvenini kazanıp,
veziri oldu. Tibetli Rinçana, Keşmir’i ele geçirince,
onun da veziri oldu. Hindulara vezir olmasına rağ­
men ilm-i siyaset dahilinde cihadı, emr-i maruf ve
nehyi münkeri bırakmadı. Rincana’nın da takdirini kazanıp, onu Müslüman yaptı. Rincana’nm vefatında
halefi Adni Deva’nın da yanında vazife yapıp, nüfuzunu
kuvvetlendirdi. Adni Deva’nın ölümünden
sonra hanımı Kota, Keşmir’e hâkim olunca, O’nunla
1346’da evlendi. Böylece, Keşmir tahtını ele geçirdi.
Adına hutbe okuttu. Keşmir halkını İslâm Dîni’ne
girmeye davet etti. Şah Mirza, 1315 yılından beri
örnek ahlâkı ile herkesin takdirini kazandığından
daveti çok tesirli oldu. Keşmirliler İslâmiyeti kabul
edip, bölgede İslâm Devleti kuruldu^ İslâm’a ve
Keşmir’e çok hizmeti geçti. 1349 yılında vefât edince,
oğlu Cemşid (1349-1350) Keşmir Sultanı oldu. Şemseddin
Şah Mirza Svâtî’nin kurduğu Keşmir Sultanlığı
1589 yılında Babürlüler de denen Gürgâniye İslâm
Devletine katılıncaya kadar bölgede hakimiyetini
devam ettirdi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)