SAFFET PAŞA

SAFFET PAŞA (1814 İstanbul-1883 İstanbul), sadrazam ve devlet adamı. Medresede öğrenim gördü. Çok iyi Fransızca öğrendi. Divanıhü-mayun’da tercümanlık yaptı. Ma-beyn dördüncü kâtipliğinde bulundu. Sarayda ileri gelenlere Fransızca öğretti. Tanzimat Meclisi’ne üye olarak katıldı. 1862’de vezir oldu Üç kez Maarif Nazırlığı, altı kez de Hariciye Nazırlığı yaptı. Adliye ve Ti-
caret Nazırı olarak da görev yaptı. 1878’de Sadrazamlığa getirildi, bu görevde üç ay kaldı. Görev yaptığı dönemin önemli olayları, Osman-lı-Rus Savaşları ve Ayastafanos Ant-laşması’dır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*