rüya-tabirleri
rüya-tabirleri

Rüyada Hadis-i Şerifte bildirildiği üzere Cenâb-ı Hakk’ı cisimsiz olarak görmek

ALLAH-Ü TEÂLÂ HAZRETLERİ: Hadis-i Şerifte bildirildiği üzere Cenâb-ı Hakk’ı cisimsiz olarak görmek; maksada nail olmaya, kıyamet gününde Allah (c.c.)’ı görmek lûtfuna erişmeye delâlet eder. Huzûr-u İlâhide ayakta durduğunu ve Cenâb-ı Per-verdigâr’ın kendisine baktığını gören, işlerinde selâmet bulur. Rahmet-i İlâhide olur. Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin bir perdenin arkasından kendisine konuştuğunu gören, izzete kavuşur. Mal ve ni’meti artar. Dini kuvvetlenir. Emniyet içinde olur. Perde olmaksızın konuşulduğunu gören, dini bir meseleden dolayı azarlanır. Allah (c.c.)Hazretleri’nin kendisini yakınına aldığını, izzet ve ikramda bulunduğunu gören, âhirette Rahmet-i îlâhiyeye mazhâr olur. Fakat, dünyâda mtihan edilir. Bir musibete uğrar. Cenâb-ı Hakk’ın kendisine vaaz ettiğini gören, O’nun rızâsını kazanacağı bir ş yapar. Hazret-i Hâlik’in kendisine hayırlı bir müjde buyurduğunu gören, hayırsever >lur. Dünyâ ve âhirette muteber kılınır. Huzûr-ı İlâhide ayakta durup, başını önüne eğen, bir zâlimden zarar görür. Rüyasında Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin kendisine bir şey verdiğini gören, bir elâya uğrar. Fakat, âhirette aziz olur. Cenâb-ı Hakk’ın bir yere indiğini görmek; rızk ve ni’met bolluğuna, orada aşayanların düşmana galip geleceklerine işarettir. Allah (c.c.)’ın kendisine “Bana gel.” buyurduğunu görenin, eceli yakındır. Hazret-i Mevlâ’nın bir bölge halkına gazap eylemesi, oradakilere idareciler tarafından zulüm edileceğine, ulemânın fesada düşeceklerine, rüya sahibinin günahkarlığına, azap göreceğine, ahâlinin fitne ve belâ içinde kalacağına delâlet eder. Rabb-ül Âlemin’i tanınan bir adamın suretinde görmek; o şahsın büyük makam sahibi olup, kudret kazanacağına işarettir. Cenâb-ı Hakk’ı bir kabristanda görmek; orada yatan mevtalara rahmet ineceğine delâlettir. Allah (c.c.)’ın bir insan şeklinde olduğunu ve ona secde ettiğini gören, dinde hatâ yapar. Cenâb-ı Bâri’nin bir yatakta yattığını gören; şirke düşmüş, günahkâr insanlarla arkadaşlık eder. Âsi olur. Cenâb-ı Perverdİgâr’ın kendisini kucaklayıp öptüğünü gören; emellerinin hepsine nail olur. Allah-ü Teâlâ Hazretlerinin kendisine dünyâya ait bir şey verdiğini gören, hastalanır. Cenâb-ı Hakk’ın müjde verdiğini, vaadde bulunduğunu gören, hem affa, hem de müjdelenen şeye nail olur. Allah-ü Teâlâ tarafından çağırıldığı halde gitmeyen kimse, İlâhi emirlere muhalefet eder. ,Rabb-ül Âlemin’i şeriate uygun sûretTe görmek; hayra ve selâmete delâlet eder. O’na lâyık olmayan bir sûretTe görmek ise, belâya işarettir.

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*