Osmanlı Basınından

Ruhsatsız Ebelik Bile Yaptırılmazdı

Bağdad'da Dicle sahili ve nehir vapurları (Servet-i Fünûn, numara: 967, 3 Zilhicce 1327 [16 Aralık 1909])

Bağdad’da Dicle sahili ve nehir vapurları (Servet-i Fünûn, numara: 967, 3 Zilhicce 1327 [16 Aralık 1909])

Onuncu belediye dairesi sınırları içinde birtakım kadınların ruhsatsız ebelik yapmakta olduklarına dair sağlam istihbarat alınması üzerine bunlardan Kadıköy’de Osman Ağa mahallesinde Gazhane civarında Musluk sokağında Nefise ve Şerife; yine Kadıköy’de Kaptan Paşa Camii bitişiğinde Zelilıa; Yeldeğirmeni’nde Araplar mezarlığında da Sadberk hanımların evlerine gidilerek araştırma yapılmıştır. Bunlar, şimdiye kadar ebelik yapmış iseler de ellerinde icazetname ve resmî ruhsat olmadığı gibi Tıp Mektebi’ne devam etmedikleri de ifadelerinden anlaşılmıştır. Bu sebeple haklarında lazım gelen muamelenin yapılması için Sağlığı Koruma Başmüfettişliğinden verilen rapor üzerine, bu ebe kadınlar hakkında kanunî işlemlerin şiddetli bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğinin Adliye ve Zaptiye Nezaretlerine yazılması, Mülkiye Tıp ve Genel Sağlık Meclisi tarafından kararlaştırılarak gereğinin yerine getirildiği Askerî Mektepler Nezaretinden bildirilmiştir.

Fransızca öğretilir

Fransızcayı az bir zamanda, gayet kolay ve de ucuza öğrenmek arzusunda bulunanların, yaşlarını dikkate almayıp Bahçekapı’da Bohçacı Fırını karşısında İstanbul Ham’nda, Maarif Nezareti’nden Fransızca öğretmenliği yapmasına izin verilen Jean Paul Efendi’niıı 8 numaralı ders salonuna baş vurmaları tavsive olunur.

Jean Paul Efendi özel ders verdiği gibi, heveslilere kolaylık olmak üzere haftada üç gün ve saat ondan on bir buçuğa kadar devam edecek şekilde bir sınıf oluşturup aylık üç mecidiye ders ücretiyle talebe kabul edecektir.

Tuvalet Eşyası İçin 75 Bin Dolar Ödenir mi?

Amerika zenginlerinden Madam Coulis Huntington, Avrupa’nın başlıca şehirlerini ziyaret ettikten sonra geçen giin New York’a dönmüştür. Madam Huntington, Avrupa şehirlerinde satın aldığı tuvalet eşyasını da beraberinde getirmiştir. Bu eşyanın kıymeti 75 bin dolar tahmin olunuyor. Madam, yirmi sandık tuvalet eşyası için Amerika Gümrük idaresine 31.800 dolar gümrük vergisi ödemiştir. Şimdiye kadar tuvalet eşyası için bu kadar çok gümrük vergisi ödeyen bir kadın Amerika’da dahi görülmemişti.

Şiddetli Soğuklar Zeytin Ağaçlarını Maffeti1

Bu yakınlarda hüküm süren şiddedi soğuldarın Mudanya ve civarında zeytin ağaçlarına büyük zarar verdiği bildiriliyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.