RUH NEYİ ARIYOR ?

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ruhların, madde kalıbına girmeden evvel yaratıldıkları
bir gerçektir. Murad-ı İlâhi böyle zuhur etmiş ve insan
evvela mânâ (ruh) cevheri olarak halk edilmiştir.
Bu varlığa ilk hitap, “Ben sizfn Rabb’ınız değil miyim?”
dir Böylece güzellerin güzeline, gerçeklerin gerçeğine,
canların canına kara sevda, bu seyir zevkinde başlamıştır.
Bu öyle bir sevda ve muhabbettir ki, madde âleminde
“hayır sen yoksun, ben varım” diyerek ilâhlık iddiasında
bulunan Nemrut’lar, Firavun’lar ve hatta madde ve mânâ
âlemini aydınlatan biricik hakikat güneşi Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in karşısına çıkan Ebu Cehil bile O “Güzel”e, O
“Hüsn-ü Mutlak”a ve “Gerçek”e, “Evet Sen bizi yaratansın”
demiş, O’nun uluhiyetini tasdik, kendi aczini kabul
etmiştir.
Vaktaki, Allah (c.c.) murad-ı ilâhi’sine tevafuk olarak bir
imtihan sırrı için insanı, denemek üzere bu denî âleme,
dünyaya göndermiştir. İnsan ile, kul olmağa söz verdiği
Rabb’ı arasına çok muazzam bir perde çekilmiş, O “Güzel”,
O “koku”, O “nida” bir çok perdelerle perdelenmiş, kendini
gizlemiştir. Gizlemiştir ama, acaba O’nun vecd sarayından

 • 5 –
  kopan ruh ne hale gelmiştir? Elbette altın kafes içirie konulan
  kuş gibi “ah vatan, ah!” diyerek “Kâlu Belâ”nın
  hasretini çekegelmiştir.
  Allah (c.c.), Adil-i Mutlak olduğu için, halk ettiği insanın
  özünü, cevherini yani ruhunu kendi haline bırakmamış,
  mâşukuna, sevgilisine kavuşsun diye ona din yolu ile muazzam,
  mutantan, müzeyyen bir cadde açmıştır. O cevherde
  itiraz kuvveti nefis olduğu için de; şımarmasın, yanılmasın,
  düşmesin, kaybolmasın diye yine insan cinsinden ve
  fakat seçilmiş, sevilmiş, takdir ve tasdik edilmiş peygamberlerini,
  peygamberlerinin yolundan giden velilerini göndermiştir.
  Bu sebepten olacak ki, ilk insan aynı zamanda peygamber
  olarak gönderilmiştir. Zaman içinde, nefis şeytanla
  anlaşmış, insanı ruhunun yolundan saptırmış; kendine,
  peygamberine ve kul olmak için söz verdiği Rabb’ma ters
  düşürmüştür.
  Etle kemiğin, zatla sıfatın, gece ile gündüzün birbirinden
  ayrılmadığı gibi sahibinden ayrılmayan ruh, sosyal plânda
  sahibinden koparılması karşısında acı acı feryadı basmıştır.
  Kendi cinsinden olan ve onu “Mutlak Kudret” e götüren
  peygamberlerin açtığı yolda nefis ve şeytanla işbirliği yapan
  insan, muazzam bir boşluğa düşmüş, bu terslik devam ettiği
  müddetçe de bu ızdırap sürmüştür. Peki ne olmuştur? Bir
  “hak”, bir de “bâtıl” diye iki yol zuhur etmiş, bu iki yol aynı
  zamanda kâinatın iki ezelî direği haline gelmiştir. Bu iki ezelî
  direk, tabiat sahnesinde her zaman birbirine ters düşmüşlerdir.
  Şimdi meseleye bir de sosyolojik açıdan bakalım:
  İnkâr fırtınası ile kendisine gösterilen yolu terk eden
  insan, tabiat sahnesinde kendine çeşitli çıkış yolları seçmiş;
  sistemler, rejimler, metodlar geliştirmiştir. Totemizm, feodalizm,
  kapitalizm ve en sonunda da komünizm… Evet insan,
  bunları ve daha birçok prensipleri tatbik etmiş ve fakat
 • 6 –
  hiçbirinde de mutlak huzur ve aradığını bulamamıştır. Her
  yeni icat ettiğine bir ilâh gibi sarılmış, onun için canını bile
  vermiş ama karşılığında aradığını bulamamanın hasreti
  içinde arayışa devam etmiştir.
  O halde bugün, fertlerin şahsi bunalımlarından kurtulma
  çabaları, sosyal plânda olan rejim değişiklikleri, kendinden
  kaçan insanın bilmeden kendini arama seferberliğidir.
  Hemen şunu ifade edelim ki, bu caddeler çıkmaz sokak;
  mülkün sahibinin yoluna dönülmedikten, caddedeki kılavuzlara
  gönül verilmedikten sonra bu arayış bitmeyecektir.
  Çünkü ruh sahibini arıyor. Onu kafesten uçurup hürriyetine
  kavuşturmak gerek…#

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.