ROMA TAKVİMİ

ROMA TAKVİMİ

ROMA TAKVİMİ

Romulus yılı olarak adlandınla ma takviminin ilk biçimi, yalnıs aydan oluşuyordu ve bu aylar şı
nthetkutsal bir takvimi
mömalılar
IsS*.
631İ&İ)«
milinde kullanılan M’y ¡akvimi.
dı: Martius (tanrı Mars’ın onuruna); aprilis (tomurcuklar açtığı zaman); maius (en büyük); junius (tanrıça Ju-no); quintilis (5. ay); sextilis (6. ay); september(7. ay); october(8. ay); no-vember (9. ay); december (10. ay). Son altı ayın adlarından, ilk ayın mart olduğu ortaya çıkar. Söz konusu takvimde 30 günlük altı ay ve 31 günlük dört ay vardı; bu, günlerin sayısını 304’e tamamlıyordu. Bu durumda, her ayın bütün mevsimler boyunca hızla geçtiği sonucu çıkıyordu. Aylar, calendae, idus’lar ve nonus’larla üç döneme ayrılmıştı.
Numa zamanında (İ.Ö. VII. yy.) 12 aylık ve 355 günlük bir vıl kabul edildi;
böylece Romulus yılma 51 gün eklenmiş oldu; ama bu gün sayısı, 2 ayı tamamlamaya yetmiyordu, her boş (“çukur”, çok kısa) aydan bir gün geri alındı ve 57 gün tamamlanarak iki ay oluşturuldu: Januarius(ocak-, 29 günlük) ve febrüarius (şubat; 28 günlük). Numa yılı, oldukça eksiksiz bir Ay yılıydı, ama iki yıl sonunda Güneş yılından yaklaşık 22 gün geç kalıyordu. Sivil yılın mevsimlerin akışıyla uyum içinde olmasını sağlamak için, fazla yeterli olmayan çeşitli eklemeler yapma yoluna gidildi. 708. Roma yılında (İ.Ö. 46) Jül Sezar, şubata önceden 23 günlük bir ekleme yapılmasına karşın, kasım ve aralık ayları arf>-

sına tümü 67 gün olan iki ayrı ay ki tı; bu durum, yılın süresini 445 güı çıkardı. Bu yıla karışıldık yılı adı v rildi. Ama, artık Ay ortadan kaldırıl rak ve yıl Güneş süresine uygun ha getirilerek, benzer hataların yinele mesi önlendi.
Bu nedenle, daha önce 355 gün oli yıla 10 gün eklendi ve bu günler ; günlük aylara dağıtıldı. Sezar, ge çek yılı tamamlayıcı olarak kabul i tiği çeyrek gün için 4 yıllık her d nem sonunda yalnızca bir gün eki meye karar verdi; bu tek gün, dal önceleri artık ayın eklendiği yere, y ni hemen mart calendae’sinden ö ceki altıncı gün olan Regifugium’di önce yer alıyordu. Bu güne Bis sext ante calendas Martias (Mars cale dae’sinden önce iki kez bir altın [gün]) adı verildi. Söz konusu takı me de Jül Sezar’ın (Caius Julius Ca sar) aile adı onuruna Jülyen takviı dendi.
Bununla birlikte, artık gün (ek gü önce, her üç yıla eklendi. Hata, A gustus tarafından düzeltildi ve 1 sistem normal olarak 1582’ye kad uygulandı. Jülyen reformunun ilk leri İskenderiyeli gökbilimci Sosig nes tarafından kurulmuştu. Sezar Augustus’un takvimin yenilenin sinde oynadıkları rol, söz konu: takvimin iki ayma kendi adların verilmesini sağladı. Sezar’m doğd ğu ay olan quintilis julius (temmu adını aldı. Augustus ise sextilis’e a gustus (ağustos) adının verilmesi sağladı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*