Rodos’da sürçün hayatı:

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Ahmet Mithat, Rodos’a varınca, sürgün arkadaşı Ebüzziya Tevfik ile bir odaya kapatıldı. Kendilerine ayrılan odayı elbirliğiyle temizleyip, duvarları kâğıtla kapladılar. Bir tarafına masa koyarak üzerine de kitaplarını yerleştirdiler. Her ikisi de uygun olmıyan şartlara rağmen derhal çalışmağa karar vermekte gecikmediler. Ahmet Mithat birkaç eser birden yazmağa başladı. Bunlardan biri «Ölüm Allahın Emri» adlı kitaptır» Mithat Efendi bir taraftan kitap yazıyor, İstanbul’da kardeşi Mehmet Cevdet’e göndererek bunları yayınlıyor, bir taraftan da yine kardeşi adına çıkan «Kırkambar» dergisini yazı ile besliyordu. Abdülâziz’in tahttan indirilmesine kadar «1876», otuz sekiz ay süren menfa hayatında Kırkambar’m otuz sayısını çıkartmış, ayrıca Haşan Mellâh, Haşan Mellâh Zeyli, Hüseyin Fellâh, Felâtun Beyle Râkım Efendi, Dünyaya İkinci Geliş, Açıkbaş, Ahz-i sâr, Hokkabaz kitabı, Karı Koca Masalı gibi eserlerle Letâif-i Rivayât serisinden birkaç eser yayınlamıştır. Bu kadarla da yetinmeyerek Kâinat adı altında Genel Tarih serisi içinde İngiltere, Danimarka, İsveç, Norveç, Rusya, Fransa, Belçika, Felemenk ve Almanya tarihlerini çıkarmıştır. Rodos’daki mahbusluğu zamanında, burada Medrese-i Süleymaniye adlı bir okul kurarak çocuklara yeni usul ile dersler de vermiştir


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.