Restorasyon dönemi koloniler

İngiltere’de İç Savaş’ı, Oliver Cromwell’in cumhuriyetçi Commonwealth’ünü ve naipliğini içeren uzun bir kargaşalık dönemi (1642- 1660), Charles ll’yle Stuartların tahta dönmesiyle sona erdi (bu döneme İngiltere tarihinde “Restorasyon dö­ nemi adı verilir). 1663’te Carolina kolonisi kuruldu ve 1670’te yerleşme merkezleri kurulmaya başlanan koloni iyice büyüyüp, canlandı. Bu topraklar daha sonra Güney Carolina (1721) ve Kuzey Carolina (1729) adlarıyla kraliyet denetimine girdi. 1664’te bir İngiliz filosu gelerek, 1624’ten beri HollandalIlar tarafından işgal edilip yerleşime açılmış olan Hudson ve Delaware ırmakları boyunca uzanan topraklar üstünde hak iddia etti. Böylece Yeni Hollanda’nın büyük bölümü New York kolonisine dönüştü ve başlıca yerleşme merkezi New Amsterdam, “New York kenti” diye anılmaya başladı. Zaten çokuluslu ve ticareti gelişmiş olan New York kolonisi, 1685’te İngiltere krallığının denetimi altına girdi. HollandalIlar, İsveçliler ve öbür uluslardan az sayıda insanın bulunduğu New Jersey de, İngiliz işgalinin bir parçası olmaktan Delaware Kızılderilileriyle yapılan William Penn antlaşması (1682), resimde bir tiyatro oyunu biçiminde canlandırılmıştır. Penn’in, Kızılderili toprakları için ödeme yapma dahil liberal tutumu, Pennsylvania’yı kısa sürede en başarılı kolonilerden birine dönüştürmüştür. (Abby Aldrich Rockefeller Halk Sanatı Koleksiyonu, Williamsburg, Virginia.) 372 ABD (TARİH) kurtulamadı. 1676’da New Jersey, Doğu Jersey ve Batı Jersey diye ikiye ayrıldı; ama 1702’de bir kraliyet eyaleti olarak yeniden birleştirildi. 1681 ‘de Penssylvania, 1682’de de günümüzde Delaware’yi oluşturan topraklar VVilliam Penn’e bağışlandı. Penn de, Philadelphia’mn içinde ve çevresinde, bü­ yük bir quaker yerleşmesi kurdu. Quakerlerin dinsel inançları New Englandlı püritanlardan çok farklı oldu­ ğundan kendi kilise örgütlerini kurup, kendi papazlarını atadılar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.