Rekortmen Dağcılık

1786 F ransız Paccord ve Boluent
4810 m. yüksekliğindeki Cervin Tepesi’ne, 1897
İngiliz C hym pe 4478 m. yüksekliğindeki Cervino
Tepesi’ne, 1897 İsviçreli Z urbriggen ve İngiliz F it Zigereld
T ongam daki 6010 m. yüksekliğindeki K linanjora
Tepesi’ne, 1899’da İngiliz H .J. M ackinder A rjantin’
deki 7040 m. yüksekliğindeki A cancagya dağı’na, 1950’
de Fransız M avire H erzo ve Luisla C henal, N epal’daki
8091 m. yüksekliğindeki A nna P um a D ağı’na, 1953’de
Yeni Zellandalı E.Hillary ve NepallıN. Tensing Nepal’

deki 8882 m. yüksekliğindeki Everest D ağı’n a tırm anm
ışlardır. Bayan dağcılar olarak 1950 yılında Claude
K ogan 8135 m. yüksekliğindeki C honyu D ağı’nın 7550
m ’sine ulaşm ıştır. Yine Tibetli iki bayan doğuda 7595
m. yüksekliğindeki K ongur Tiube D ağı’na tırm anm ayı
başarm ışlardır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*