PRİZMA KASA HAREKETLERİ

PRİZMA KASA:

KASA HAREKETLERİ: Kasa uzerinde kollar yardımı ile takla

atmak; başı yerleştirmek ve korumak

Kasa hareketleri (b) ense kipesi icin şekildeki gibi hareket etmelidir.

Prizma kasa parcaları aynı olcule- parca 25 cm. en alttaki ayaklı 5’nci parre

sahip olmakla beraber yukseklikleri ca 30 cm. dir. Kasanın yanlara doğru

değişiktir. Yukarıdan itibaren 1 inci devrilmemesi icin her iki uctan 15 cm.

parca yuksekliği 20 cm. 2 nci parca yuk- dışa doğru dayanma parcaları yapılmasekUği

15 cm., 3’hcu parca 20 cm., 4’ncu lıdır. Parpaları kolayca taşıyabilmek icin

kasanın dar kenarları ortasında bir el

girebilecek şekilde delikler acılmalıdır.

Kasanın dıştan butun koşeleri hafif yuvarlatılmalıdır.

Prizma kasa yapımı da

piramit kasanın aynıdır. Buyuk kasalardan

başka Beden Eğitimi derslerinde

kasaya yardımcı veya daha değişik calışmalarda

kullanılmak uzere uzunluğu

70 cm. genişliği 40 cm. ve yuksekliği 50

‘ cm. olan kasalar da yapılabilir. Bu tip

kasaların birinci parcası 30 cm. alt parcası

20 cm. yuksekliktedir.

CİMNASTİK KUZUSU:

w ^ ^ ^ J Govre vc ayak olmak uzere iki kı-

Kasa hareketlerinde hırsız atlayışı sım(ian meydana gelmiştir. Govde kulp-

Kasa uzerinden kollar yardımı ile at- lu beygirde olduğu gibi yekpare deri

lamak: Altta zıplama tahtasından hız ile kaplanmıştır. İcerisi esneklik veren

alınıp yukselinir, kasanın ustunden elleri maddelerle doldurulur. Govde 50-65 cm.

kasanm ucuna basarak atlanır. uzunluğunda 35-40 cm. yuksekliğinde ve

DUNYASI Cimnastik Kasan

‘ Tırmanma merdiveninde esil calışma

Merdivenin iki yanından, basamaklara

Ttlcut yukan cekildikten sonra basarak

halatlarda yukselme hareketi

cengeller duyara tespit edilen dikmelerin

arasından gecen yukseklik* ayarlama

demirine takıldıktan sonra alet değişik

salon aletlerinden faydalanarak

paralelduruma getirilir. Merdiven basamaklar

arası 40 cm. olup capları 4 cm.

dir. Alet kullanılmadığı zurnan duvara

yanaştınlırsa salonda fazla blr yer işgal

etmez.

CtMNASTtK KASALARI

  • rUtAMİT KASA: ,

Cimnastik kasalan iki turludur. Biri

piramit diğeri prizma seklindedir. Piramit

seklinde olanına İsvec cimnastik

kasası da denilmektedir. Prizma kasa

parcalan aynı genişlikte olduğu icin istenilen

yuksekliğe ayarlanabilir. Pramit

kasaya nazaran yukseklik aynı olduğu

halde goze daha yuksek’ gorunur. Piramit

kasa yuksekliği sabittir. Yukseklikte

değişiklik istenildiği gibi yap ılmaz.

Kasa puruzsuz cilalanmış cam ağacından

yapılır. Koşeler birbirine gecmeli

ve tutkalla tutturulmuştur. Koşelerin

ic tarafında koşebentler mevcuttur.

4X4 cm. kalınlığında olan bu koşebentler

yukan doğru 8-10 cm. cıkıntılıdır.

Parcaların ust uste durmasını sağlarlar.

Bunlar kasaya ayrıca icten vidalı civilerle

tuttUrulmalıdır.’

Kasa ust parcası deri ile kaplıdır.

Deri ile tahta arası kıtık, kece veya veler!

5 ^ 6 cm. genişliğinde 8 cm.

kalınlığında puruzsuz cam ağacından

yapılmıştır. Merdivenin

duruşu yukarıya tespit edilen

bir makaradan gecen İp ile

aynca sağlamlaştırılır. İstenilen

eğiklik alındıktan sonra ip

aşağıda sabit bir yere bağlanarak

merdivenin kayması onlenir.

Merdiven yuksekliği 4,5-5 m.

dir. Alet eğik olarak kullanıldı–

ğı gibi yere paralel olarak da

kullanılabilir. Bunun icin de

merdiven dikmelerin ucuna birer

demir cengel takılmıştır. Bu

– 6St’i

Si•Ss£-

ş ‘8-

IS 3

■2.5 cm

05,0 cm JWifclcm

■•145,0 em———*

\ ue≫ cs>!

— ‘ 6

I ” \ j -Tayda»—4 v

aleti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*