Polis | İlk Polis Örgütü

İlkel anlamıyla “polis” ligin tarihçesi, insanlığın çok eski zamanlarına kadar uzanmaktadır. İlkel toplumlarda kabilenin ya da topluluğun şefi,kendi halkı arasında huzur ve barış halinin sürdürülmesini,belirli kurallara karşı gelen kimselerin kovuşturulmasını, seçkin savaşçıları sayesinde sağlardı.Eski Mısır’daki firavunlar da aynı şeyi yaparlardı. Askerlerinden seçilmiş özel müfrezeleri vardı. Yaklaşık olarak İsa’nın doğumuna denk gelen yıllarda,Roma İmparatoru Sezar Augustus Roma şehri için özel bir polis kuvveti kurdu. Bu polis örgütü 350 yıl görev yapmıştır. M. S. 700 ile 800 yılları arasında, polis kuvvetiyle ilgili yeni bir fikir şekillendi. Halka karşı kralın buyruklarını uygulamak, yerine getirmek, halkı buna zorlamakla görevli “polis” kuvveti değil, kanunların uygulanmasında hizmet edecek,halkı koruyacak bir “polis” yeğ tutuldu. Önce İngiltere’de gerçekleştirilen bu fikir, daha sonraları Birleşik Amerika’da da uygulanmağa başladı. İngiltere’de,polisin görevi “nöbet ve devriye” olarak gruplandırıldı. Nöbet, geceleri yapılan bir hizmetti. Belirli bir yerin korunması,gözlenmesi için yapılıyordu.Devriye ise,gündüzleri uygulanan bir sistemdi. Belirli çevrelerde, bu işle görevlendirilmiş polis memuru veya memurları “devriye” olarak dolaşıyorlardı. Koloniciler (Amerika’ya gelen Avrupalılar,özellikle İngilizler), aynı sistemi getirdiler. 16yaşının üzerinde her erkek, ücretsiz olarak hizmet ediyordu. Amerika’da şehir ve kasabaların çoğunda, 1800 yıllarına kadar bu sistem yürürlükte kalmıştır. Aradan geçen zamanla, ülkeler gelişti. Şehirler büyüdü. Toplumlar daha karmaşık bir görünüş aldı.Gelişen uygarlığa teknik ilerlemelere yandaş olarak,suçlar da arttı.Eskisi kadar kolaylıkla baş edilmez nitelik kazandı. Bu yüzden, çeşitli ülkeler,polis örgütlerini geliştirmek,güçlendirmek, teknik yöntemlerle çalışmak gereğini duydular. Polis kuvvetlerini modern araç ve gereçlerle donattılar. Bunun sonucu olarak, İngiltere’de Skotland Yard, Fransa’da Surete, Birleşik Amerika’da F. B. I. gibi gerçekten büyük,güçlü,olanakları çok geniş polis örgütleri kuruldu.Seyahat olanaklarının artması, mesafenin eski önemi kaybetmesi nedeniyle, suçluların bir ülkeden kendilerini daha güvende hissedecekleri başka ülkelere kaçabilmesi kolaylaşmıştı. Büyük ölçüde cürümler işleyen,tehlikeli,zorlu suçluların kurdukları çeteler ve şebekeler,uluslararası çapta faaliyet gösteriyorlardı. Kaçakçılık,uyuşturucu madde alım-satımı, kalpazanlık v. s. gibi sınır tanımayan suçlara karşı,uluslararası bir polis örgütünün kurulması şart olmuştu. Bu konuda anlaşmaya varıldı ve İNTERPOL adını taşıyan uluslararası polis örgütü kuruldu.

images

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*