Piroklor

Niyobyum, sodyum ve kalsiyum
oksit flüor (NaCa Nb2OöF) yapısında, camsı sekizyüzlü kristaller ve düzensiz kütleler
halinde bulunan karmaşık oksit minerali.
Kimyasal yapısındaki niyobyumun yerini
tantal alabilir ve piroklor böylece mikrolit
minerali [(Na, Ca^TaaOö (0,0H,F)] ile bir
katı çözeltiler dizisi oluşturabilir. Aynntılı
fiziksel özellikleri için bak. oksit mineralleri
(tablo).
Piroklora alkali kay açlarda, bunlarla bağıntılı
pegmatitlerde, başkalaşmış değme
bölgelerinde ve grayzenlerde rastlanır. Bu
tür kayaçlann bulunduğu başlıca yerler
Norveç’te Stavern ve Lurvik, İsveç’te Alnö,
Fransa’da Brocq en Menet, SSCB’de Miass
ve Alabaşka, ABD’de. Maine, Wisconsin,
Califçrnia ve Colorado’dur. Norveç’te Lândas,
İsveç’te Varutrâsk, Grönland’da Igaliko
ve ABD’de Connecticut mikrolitin bulunduğu
başhca yerlerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

bool(false)