Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Peygamberlerin Özellikleri

İnsandırlar. Dünya ve âhiret hayatında muduluk yollarını kendilerinden öğrendiğimiz peygamberler, bizim gibi insandırlar; ulûhiyyet vasıfları taşımazlar. Onlar da yerler, içerler, uyurlar, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar. Çarşı ve pazarlarda gezerler. Bütün bu İnsanî özellikler, onlar için bir kusur değildir. Aksine, insanlarla ilişki kurarak aldıkları İlâhî vahiyleri onlara tebliğ etmelerine ve kendilerinin rehber kabul edilmelerine daha uygundur.
Allah tarafından seçilmişlerdir. Bir insanın üstün ahlâkî meziyetleri, çok ibadet etmesi gibi birtakım nitelikleri onu peygamberlik mertebesine eriştirmez. Allah, lutfuyla bu görev için kimi insanları kendisi seçerVahiy alır ve tebliğ ederler. Peygamberlerin hepsi,
kendi iradelerinin dışında ve diğer insanlar tarafından tecrübe edilmesi mümkün olmayan bir şekilde Allah’tan vahiy alırlar. Her peygamber aldığı vahyin tamamı
nı, eksiksiz bir şekilde ve aldığı haliyle insanlara ulaştırmıştır.
Günah işlemekten korunurlar. Tebliğ ettiği İlâhî emirlere uymak hususunda örnek olmakla görevlendirilen peygamberler, günah işlemekten korunmuşlardır. Peygamberler,
Allah’a olan yakîn mertebesindeki imanları ve derin sevgileri
sayesinde O’nun buyruklarına itaat edip yasaklarından kaçınır
lar. Peygamberlikten önce ve sonra, büyük veya önemli sayılabilecek bir günahı kasten işlemeyen peygamberler, unutarak ya da yanılarak küçük günahlar işlemiş olabilirler. Ancak
Kur’an’da İsimleri Geçen Peygamberler
Adem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, Ibrâhim, Lût, Ismâil, İshak, Yâkub, Yûsuf, Şuayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, İlyas, Elyesa“, Zekeriyyâ, Yahyâ, Isâ, Muhammed.
yapılan İlâhî uyarının ardından kendi iradele
riyle hatalarından dönmüş ve tövbe etmişlerdir.
Doğru sözlü ve güvenilirdirler. Peygamberler her
konuda doğru (sıdk) ve her alanda insanlara güven vericiâiûtv (emanet). İlâhî emaneti ulaştırmakla
görevli olan peygamberlerin bu doğrulukları ve
güven telkin edicilikleri, onları her türlü ihanet, yalan ve zulümden uzak tutmuştur; davranışları
na ölçü, hükümlerine adalet getirmiştir.
Son derece akıllı ve zekidirler. Peygamberler aklî
yetenek bakımından toplumlarının önde gelenlerinden ve zeki kimselerdir. Böylelikle Allah’tan aldıkları vahyi iletirlerken muhataplarından gelen
itirazlara, onların akıllarına hitap edecek karşılık
lar vermişlerdir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Vinç Hizmetleri

Yoğun çalışma saatleri yorucu iş temposunda vakitten tasarruf etmek istemez misin?TT Vinç olarak kiralık platform ...