Peygamberlerimize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Allah’a karşı görev ve sorumluluğumuz, peygamberlere karşı gö
rev ve sorumluluğumuzun temelini oluşturmaktadır.
Hürmet ve muhabbet… Allah, hayat verip türlü nimetlerle dona
tarak dünyaya gönderdiği kullarını yalnız bırakmamış, vahyiyle
her zaman insanın yanında olup ona yol göstermiştir, insanların
arasından bazı kullarını seçip onlara vahyini iletmiş, onlar ara
cılığıyla insanlara hitap etmiştir. Peygamberler de diğer bütün
insanlar gibi etten kemikten yaratılmış kullardır. Diğer insanların
sıkıntılarına benzer sıkıntılar, sevinçlerine benzer sevinçler ya
şamışlar, bu arada Allah’ın verdiği nebilik ve resûftûk görevlerini
hakkıyla yerine getirerek O’na geri dönmüşlerdir. İlki Hz. Âdem
sonu Hz. Muhammed(sas-) olan bu mübarek halkanın her biri bi
zim peygamberimizdir. Hiçbirini ayrı tutmadan hepsini sevgi ve
saygiyla anar, dualarımızda zikrederiz. Adları geçince hürmet ve
muhabbetle dolarız.
Yolunda olmak… Peygamberlerimiz bizlere
Allah’ın mesajlarını ileten, açıklayıp öğreten, güzel
ahlâklarıyla örnek olup yolumuzu aydınlatan reh
berlerdir. Onlar bize mutluluğun, felâhın, huzurun
ve her türlü güzelliğin kaynağını bildirip müjdeler
saçmışlardır. Aynı zamanda mutsuzlukların, elem
lerin, kederlerin ve kötülüğün sebeplerini bildirip
bizi uyarmışlardır. Biz de o güzel insanlara uyar,
onların yaptıklarını yapar ve kaçındıklarından
kaçınırız. Çünkü biliriz ki kim peygambere itaat
ederse kesinlikle Allah’a itaat etmiş olurTanımak… Allah’ın peygamberlerinin hepsi bizden birileridir, bizim gibi insanlardır. Ancak onla
rı Allah seçmiş, vahiylerini onlara emanet etmiş,
onlar da Allah’ın kendilerine emanet ettiği mesajlarını bizlere hakkıyla iletmişlerdir. İlettikleri bu mesajları açıklamış, öğretmiş ve kendi yaşan
tılarıyla da nasıl yaşanması gerektiği noktasında örnek olmuşlardır. Onlar öyle mübarek ve iyi insanlardır ki bizim bir sıkıntıya uğramamız onlara
çok ağır gelir. Müminlere çok düşkündürler, çok
şefkatli ve merhametlidirler. Allah, kullarına hitabı olan kitabında o güzel peygamberlerinden ör
nekler verir. Onlara dikkat kesilmemizi ister. Bu da ancak onların tanınması, hayatlarının öğrenilip yollarına adım adım uyulmasıyla mümkündür.


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.