Peygamberlere İman Ederiz, Çünkü…

Canlı cansız bütün varlıkları yok iken var etti Rab
bimiz. Yarattıktan sonra da tek başına bırakmadı,
onları yalnız ve kimsesiz koymadı, iyi, güzel ve doğru olanı tanısınlar, öğrensinler ve hayadan bo
yunca uygulasınlar diye elçilerini gönderdi.
Elçiler, Allah’ın mesajlarını Allah’ın kullarına bildirdiler. Peygamberler insanlara hem önderlik
yaptılar hem sahip çıktılar hem de en güzel uy
gulayanlar olarak örnek oldular.
En güzel selâmlan ve saygılarımızı sunarız bütün peygamberlerimize. Çünkü biliriz ki peygamberlerimizin sözlerini ve davranışlannı öğrenip uygula
mak, bize güzellik ve muduluk getirir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*