Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm ’in türbesinin girişi
Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm ’in türbesinin girişi

Peygamber Kabir ve Makamları Hazret-i YÛŞÂ ALEYHİSSELÂM

Hazret-i YÛŞÂ  ALEYHİSSELÂM

Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm ’in türbesinin girişi

Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm ’in türbesinin girişi

Yûşâ Aleyhisselâm, isrâlloğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Yusuf Aleyhisse- lâm’ın neslinden gelen Nûn’un oğludur. Annesi Mûsa Aleyhisselâm’ın kız kardeşidir. Yûşâ Aleyhisselâm Mûsa Aleyhisselâm’a bildirilen dînin esaslarını insanlara tebliğ etti.

Yûşâ Aleyhisselâm, Mûsa Aleyhisselâm’la birlikte Mecmau’l-Bahreyn’e (Boğaziçi) gelmiş ve vefât edince bu tepeye defnedilmiştir. Haz- ret-i Mûsâ (a.s.)’nın Genç Yûşâ ile “iki denizin birleştiği yere” kadar yaptıkları tarihî yolculukları ve burada Hızır Aleyhisselâm ile buluşmaları Kur’ân-ı Kerîm’de Kehf Suresi’nin 6065. âyetlerinde anlatılır. Burada, Hazret-i Mû- sâ (a.s.)’nın yanındaki genç kişinin Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm olduğu rivâyetlerden anlaşılmaktadır. Hazret-i Yûşâ (a.s.)’nın Beykoz Yûşâ Tepesi’nde medfun olduğu yer Beşiktaş’ta türbesi bulunan Kânûnî Sultan Süleyman Han’ın sütkardeşi Şeyh Yahya Efendi‘nln (1494-1570) manevî keşfi ile ortaya çıkmıştır.

Yûşâ Aleyhisselâm’ın kabrinin bulunduğu Yûşâ Tepesi, Boğaziçi’nde sahile en yakın ve en yüksek tepedir. Yûşâ Câmii ve Yûşâ Aleyhisse- lâm’ın türbesi, bu tepenin zirvesinde Karadeniz’i ve Boğaz’ı aynı anda gören muhteşem bir mevkidedir. Burası tarihin ilk devirlerinden itibaren mukaddes bir yer olarak kabul edilmiştir.

Osmanlı devrinde bu tepeye Sadrazam Yirmise- kiz Çelebizâde Mehmed Said Paşa tarafından 1755 tarihinde bir mescid yaptırılmıştır. Sadrazam olan bu zât aynı zamanda, burada bulunan ve Yûşâ Aleyhisselâm’a âit kabrin etrafına kâgir bir duvar çektirmiş, bir türbedâr ile türbenin hizmetini îfâ etmek için vazifeliler tayin ettirmiş ve onlar için odalar yaptırmıştır. Kâgir duvarlı, kırma çatılı küçük bir yapı olan bu tepedeki câmi yangına maruz kaldığından, Sultan Abdülazîz Han devrinde (1863) aslına uygun olarak yenilenmiştir.

KİTABELER

Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm’ın türbesinin kitâbesi

Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm’ın türbesinin kitâbesi

 

YÛŞÂ TEPESİ
Bu yüce dağ hem iç açıcı hem de mukaddestir, Cennet bahçesidir,

Yûşâ İbnü’n-Nûn’un makamıdır.

Yüce Alllâh onun zâtını peygamberlikle şereflendirmiştir,

Muhterem bir kişinin kabridir,

Yûşâ İbnü’n-Nûn’un makamıdır.

Onu şefaatçi edinen şüphesiz maksuduna ulaşır,

Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm'in kabri

Hazret-i Yûşâ Aleyhisselâm ‘in kabri

Vuslat yeridir,

Yûşâ İbnü’n-Nûn’un makamıdır.

Bu en mukaddes yerin husûsiyetlerini saymak mümkün mü?

Nimetin kendisidir,

Yûşâ İbnü’n-Nûn’un makamıdır.

Ey Sa’dî, Dâimâ yücelterek ziyaret et.

Şüphesiz şeksiz rahmettir, Yûşâ İbnü’n-Nûn’un makamıdır.

(1310/1892)

YÛŞÂ HAZRETLERİ

Hazret-i Yûşâ peygamber ve elçi İbnü’n-Nûn idi, Kelîmullâh olan Hazret-i Mûsâ’nın da arkadaşıdır, ikisine de selâm olsun! Onun mucizelerinden birisi de şudur: Düşmanla savaşırken güneş bir saat daha batmamış, Sonra akşam olmuştur. Onun hürmetine Allâh Diyarbekirli Hâfız Muhammed kuluna da Bütün ziyaretçilere de güzel neticeler versin. Vefâtından Hicrî tarihin başlangıcına kadar Eksiksiz iki bin üç yüz yirmi yıl iki aydır.

(1841)

Diyarbekirli Çarhizâde Es-Seyyid Hâfız Muhammed nazmıdır.

 

Rate this post
Rate this post

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*