PELİT BİTKİSİNDE YAĞ VE PROTEİN TAYİNİ

Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

PELİT BİTKİSİNDE YAĞ VE PROTEİN TAYİNİ

Tarihin ilkçağlarından beri bitkisel gıdalar, nsanların besinlerinin önemli bir kısmını oluş-urmuştur. Bitkilerden değişik alanlarda fayda-anma, hızla gelişen bilimsel ve teknolojik buluların uygulanması sonucu, büyük gelişme gös-armlştir. Bugün endüstride kullanılan hammad-elerin önemli bir kısmı bitkilerden elde edil-lektedir. Bütün bunlara rağmen çevremizdek’ ütün bitki ve meyvelerden yeterince faydalan-ığımız iddia edilemez. Bunun doğruluğu , 20 emmuz Lisesi öğrencilerinden olan genç araş-rmacımız Tijen Çağdal’ın çalışması sonucunda-a ortaya çıkmıştır.

Bayan Çağdal bu çalışmasında, ülkemizde etişen kermes meşesinin meyvesi olan pala-ıuttan (pelit), nasıl faydalanılabileceği üzerinde raştırmalar yapmıştır. Kimyasal analizler sonu-unda palamuttan % 3.06 ham protein ve % 4.61 ağ içerdiğini saptamıştır. Aynı zamanda, öğü-ilınüş palamutun civcivlerin yemlerine katıldı-ında, büyümelerinde fark edilir biçimde hızlan-la olduğunu gözlemiştir. Böylece, paJamutun ısan gıdalarının zenginleştirilmesinde kullanıla-leceğinin yanında, hayvan yemi olarak ta fayda-olacağını göstermiş bulunmaktadır. ■
Yarışmaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan ve “Pelit Bitkisinde Yağ ve Protein Tayini” isimli projesiyle Teşvik Ödülü alan genç araştırmacı Tijen ÇağdaL
Gelecek sayımızdaki “Genç Araştırmacılar” köşemizde, Üniversitelerarası Tıp ve Biyoloji dalında ödül kazanan gençlerimizi ve çalışmalarını sîzlere tanıtacağız.
1 KAPALI GENLEŞME DEPOSU

2 KOLLEKTÖR SICAKLIK SEZİCİSİ

3 DİFERANSİYEL FARK TERMOSTATI

4 POMPA I

5 DEPO SICAKLIK SEZİCİSİ I

6 OEPO
7 GÜNEŞ KOLLEKTORU

8 KAPALI DEVRE BESLENME HATTI

9 DEPO SICAKLIK SEZİCİSİ II

10 DİFERANSİYEL FARK TERMOSTATI <1 POMPA II

12 ODA SICAKLIK SEZİCİSİ


Paylaşmak Güzeldir Sende Paylaşır Mısın?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.