PEDALYA

Bu pedavra dam üzerinde adam gezecek yollar vardır (Evliya Çelebi). [LMJ

PADALYA veya i. Avc. İçi doldurulmuş kuş. (Kara avcılığında, uçan avı bir noktaya çekmek için padalya bir ağaç dalına bağlanır, avlanmak istenen kuşun, padalyaya doğru inmesi beklenir.) [M] PADANG, fndonezya’da Sumatra adasında kütle; Merapi’de 2 891 m. Padang, Barışan dağlarının orta kısmını kapsar. Burası yağışlı ve toprakları verimli (pirinç, hindistancevizi, kahve, çay ve tütün üretimi) bir bölgedir. Ombilin kömür madenleri, İndo-nezya’nın en verimli ocaklarıdır. Sağlığa zararlı kıyı bölgeleri halkının sık sık ziyaret ettiği dinlenme merkezleri. (L)
PADANG, Indonezya’da liman şehri, Su-matra’nın batı kıyısında, Arau ırmağının Hint okyanusuna döküldüğü yerde; 4R1 ^ nüf. (1990). Demiryolu ile Bukittinggi
ve SavaMunto’ya bağlanan eski Padang limanı ve 10 km güneyindeki modern Teluk Bacur limanı koruntulu bir körfezin kıyısın-dadır; bu limanlardan Ombilin ocaklarının kömürü ile kahve, çay, baharat, hindistancevizi içi ve kauçuk ihraç edilir. Padang, Sumatra’da hollandalıların kurduğu ilk tesistir (¿664). Univerâce.iL.1 PADANGPANCANG, Sumatra adasında (İndonezya) şehir. Batı Sumatra ilinde, Ba-risan dağlarının Padang bölgesinde; 25 521 nüf. Ormanlarla kaplı yamaçlar, pirinç tarlaları ve kauçuk ağaçlanyle çevrili olan şehir, Padang’dan, Batı Sumatra’nın merkezi Bukittiggi’den, Umbilin kömür ocakların-
dan ve Savahlunto’dan gelen demiryollarının kavşak noktasında bulunur. (M)
PADAŞ blş. i. Bk. PADEŞ.
PADAŞ i. (fars. pâ ve -dâş*t&n pâdâş). Esk. Arkadaş, yoldaş. (M)
FADAŞT blş. i. Bk. PADEŞ.
PADAVRA veya PEDAVRA veya PE-TAVRA i. (yun. petauron’dan). İnş. Köknar ve ladin ağaçlarından elde edilen ve çatı örtüsü olarak kullanılan dilme tahta; padavra üzerine bazı hallerde arduvaz levhalar dizilir. (Bk. ANSÎKL.) || Padavra çak~ ma, belirli kurallara göre padavra çakmak eylemi. (Bir çatıya örtü teşkil edecek veya başka çatı örtülerine kaplama tahtası olacak surette padavraların mertekler üzerine çivilenmesi.) Bk. ANSÎKL.
— DEY. Padavra gibi (veya padavrası çıkmış), «kaburgaları sayılacak kadar zayıf» anlamında kullanılır.
— Ciltc. XV. yy.da ciltlerin iç kartonları için kullanılan keskin kenarlı küçük tahta.
[| Prese konulmuş çitleri ayırmak için kullanılan küçük tahta, mukavva veya madenî levha: Kenar kesme padavrası.
— ANSIKL. Inş. Padavra, orman bölgesi evlerinin karakteristik Örtü malzemesidir. Memleketimizde, özellikle Karadeniz’in orman bölgelerinde bulunan köy evlerinin çatılarında sık sık görülür. Padavra 8-10 sm genişliğinde ve 0,5 sm kalınlığında tahtalar halindedir. Ağaçlar devrildikten sonra padavra bıçağı denen özel bir bıçakla lif doğrultusunda dilimlere ayrılır. Bu şekilde di-linme liflere zarar vermez. Padavra bu sebeple su sızmalarına karşı dayanıklılık gösterir.
• Padavra çakılmasına genellikle çatının saçak ucundan başlanır ve tahtalar birbiri üzerine bindirmeli olarak çivilenir. İşleme mahyaya kadar devam edilir.
+ Sıf. İnce tahta ile yapılmış: Bu pedavra dam üzerinde adam gezecek yollar vardır (Evliya Çelebi). [LMJ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.